wtorek, 25 kwietnia 2017

Zmarł Wojciech Targowski "Vis"

"Ponury" i "Nurt" po raz kolejny zbiórkę w Niebie zwołali... Dzisiaj, 25 kwietnia 2017 r., w Sandomierzu zmarł mjr w st. spocz. Wojciech Targowski "Vis". Był jednym z ostatnich żołnierzy służących pod rozkazami mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta". Miał 92 lata.

Wspominając Zmarłego warto przypomnieć, że urodził się 20 stycznia 1925 r. w Struży. Działalność konspiracyjną rozpoczął w kwietniu 1941 r. w Obwodzie AK Opole Lubelskie. Dopiero po pewnym czasie przeniósł się do Obwodu AK Opatów. Gromadził broń, pełnił obowiązki łącznika.

niedziela, 23 kwietnia 2017

AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej


Grób Józefa Staszauera i
jego  żony Eugenii
„AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej” to tytuł mojej kolejnej książki, która pojawi się na rynku jesienią tego roku. Publikacja będzie formą uczczenia 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Z racji przypadającego 23 kwietnia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, chciałbym zdradzić kolejne szczegóły. Tym razem coś dla wielbicieli historii szpiegowskich.
Biorąc do ręki „AK 75” dowiecie się Państwo m.in.: który dowódca akowski przyjaźnił się przed wojną z Józefem Staszauerem, agentem gestapo zlikwidowanym w październiku 1943 r. w barze „Za kotarą”; kim byli funkcjonariusze gestapo zastrzeleni w marcu tego samego roku w warszawskiej kawiarni „Europejska”; który zdrajca w szeregach AK przed wojną  prowadził życie niczym filmowy „Tulipan”; jak dokładnie nazywał się „Motor”, agent gestapo w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury”; co łączyło jednego z konfidentów z policjantami zamordowanymi przez NKWD; który ze zdrajców w wieku kilkunastu lat zamordował brata.

wtorek, 11 kwietnia 2017

75. rocznica akcji „Wachlarza” na Kanale Królewskim


Monitory w porcie w Pińsku.
11 kwietnia 1942 r. grupa żołnierzy „Wachlarza” pod dowództwem cichociemnego kpt. Alfreda Paczkowskiego „Wani” vel „Włodka” przeprowadziła akcję unieruchomienia monitora rzecznego na Kanale Królewskim. Było to jedno z nielicznych uderzeń polskiego podziemia wymierzonych w jednostkę pływającą nieprzyjaciela.

piątek, 31 marca 2017

Zmarł Stanisław Janiszewski "Dewajtis"

"Ponury"" i "Nurt" znów w Niebie zbiórkę zwołali. Coraz mniej wśród nas żołnierzy z Wykusu zostało. Na Wieczną Wartę odmeldował się kpt. Stanisław Janiszewski "Dewajtis", żołnierz II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i II batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK. Zmarł dzisiaj wieczorem - 31 marca 2017 r.
 
Pogrzeb odbędzie się w Końskich. O terminie powiadomimy niezwłocznie, jak tylko będzie znana data.

W rozwinięciu posta znajdą Państwo obszerny biogram śp. "Dewajtisa".

sobota, 25 marca 2017

10. rocznica śmierci "Habdanka"

Dzisiaj, 25 marca upływa 10 lat od śmierci mjr. Jerzego Oskara Stefanowskiego "Habdanka". Na blogu Wokół Wykusu przypominaliśmy już tę barwną postać, ale nigdy nie jest za dużo wspomnień o bohaterach Armii Krajowej.

Urodził się 25 kwietnia 1913 r. w Zgierzu. W 1935 r. został absolwentem Szkoły Morskiej w Gdyni, uzyskując tytuł inżyniera mechanika okrętowego.

środa, 15 marca 2017

Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie

Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" na swoim portalu poinformowała już o ważnej dla nas marcowej premierze. W tym miesiącu na rynku księgarskim ukaże się wydanie VIII rozszerzone książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie.
 
Opowieść Cezarego Chlebowskiego o Janie Piwniku „Ponurym” i jego żołnierzach. Major „Ponury” to postać legendarna – cichociemny, dowódca II odcinka „Wachlarza”, potem dowódca zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej w rejonie Gór Świętokrzyskich oraz szef Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, a w 1944 roku dowódca oddziału wchodzącego w skład Nadniemeńskiego Zgrupowania Partyzanckiego AK, kawaler Orderu Virtuti Militari.

wtorek, 7 marca 2017

72. rocznica śmierci żołnierzy Obwodu AK Sandomierz


Dziś minęła 72. rocznica zamordowania ośmiu żołnierzy Obwodu AK Sandomierz. W ramach represji skierowanych wobec Armii Krajowej na terenie przyczółka sandomierskiego w listopadzie i grudniu 1944 r. zostało zatrzymanych co najmniej kilkunastu żołnierzy i oficerów AK.
   
Część z nich zostało oskarżonych o prowadzenie działalności kontrwywiadowczej na terenie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu. W istocie podejmowana przez nich aktywność miała jedynie na celu umożliwienie przetrwania pozostałym w mieście i regionie sandomierskim żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Prowadzona przez nich akcja polegała na zdobywaniu informacji o planowanych przez UB zatrzymaniach oraz rewizjach. Dzięki temu, osoby zagrożone były w porę ostrzegane przed grożącym im niebezpieczeństwem.
   
Na czele samoobrony stał ppor. Raoul Madeła (fałszywe nazwisko Sergiusz Kazaniecki) "Paproć", szef Referatu II w Obwodzie AK Sandomierz. Był on przedwojennym oficerem, który walczył w wojnach obronnych w Polsce (1939 r.) i Francji (1940 r.). Od 1942 r. brał udział w konspiracji niepodległościowej jako żołnierz struktur Podokręgu Północ AK oraz Obwodu AK Sandomierz.

poniedziałek, 6 marca 2017

Zapraszamy do publikowania w "Wykusie"

Podczas tegorocznych uroczystości na Wykusie w dniach 17-18 czerwca do Państwa rąk trafi 22 numer jednodniówki "Wykus" wydawanej staraniem Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" i Obwodu Świętokrzyskiego ZHR.
   
Od wielu lat uczestnicy partyzanckich uroczystości współtworzą nasz periodyk. Dlatego również i tym razem serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do gazety.

wtorek, 28 lutego 2017

Podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Kielecczyźnie

I jeszcze jedno zaproszenie - tym razem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Z inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 marca 2017 r. odbędzie się konferencja popularnonaukowa. Jednym z prelegentów będzie dr Marek Jedynak, który wystąpi z wykładem Podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Kielecczyźnie w latach 1945-1950.
  
Wydarzenie rozpocznie się 3 marca 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (bud. B, aula nr 2, parter). Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 27 lutego 2017

Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (3)

Zapraszamy 1 marca 2017 r. do Sandomierza na wykład Roberta Piwko (Delegatura IPN  w Kielcach) w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Prelekcja poświęcona będzie funkcjonowaniu Obozowych Drużyn Bojowych oraz represjom komunistycznym skierowanym wobec członków podziemia niepodległościowego.
  
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 9, 1 marca 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 21 lutego 2017

75. rocznica akcji "Bollwerk" w Poznaniu

W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. oddział AK spalił niemieckie magazyny wojskowe w porcie rzecznym w Poznaniu. Straty nieprzyjaciela oszacowano na ponad 1,5 miliona marek. Ogień strawił cały przechowywany w nich towar, w tym dary narodu niemieckiego złożone na apel Adolfa Hitlera o wspieranie armii niemieckiej walczącej na froncie wschodnim. Akcja stała się nawet tematem rozmowy gen. Władysława Andersa z Józefem Stalinem, który wyraził uznanie dla dokonań poznańskich konspiratorów. Niestety większość wykonawców została aresztowana przez Gestapo i stracona.

Ośrodek Opatowski Zrzeszenia WiN (3)

W imieniu Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 1 marca 2017 r. na godz. 10.00 zapraszam do wspomnianej szkoły na mój wykład na temat Ośrodka Opatowskiego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".
 
Temat opatowskich struktur WiN w moich badaniach przewija się od kilku lat. Udało się poszerzyć dotychczasowe informacje o nowe, ciekawe i nieznane fakty. Warto zatem podzielić się z mieszkańcami Opatowa najnowszymi ustaleniami. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to najlepszy ku temu moment.

niedziela, 12 lutego 2017

95 urodziny "Lutka"

Dzisiaj 95 lat kończy jeden z żołnierzy „Ponurego” – ppor. Lucjan Krogulec ps. „Lutek”. Oczywiście z tej okazji ślemy życzenia zdrowia, pomyślności i spokoju serca oraz kolejnych lat życia dla zacnego Seniora. Na pewno te liczne lata życiowej drogi Pana Lucjana mogą być dla wielu z nas przykładem odwagi, honoru oraz miłości do ojczyzny. Zadziwiające jest, że pomimo traumatycznych przeżyć, cierpienia i zła wojny oraz trudnej powojennej rzeczywistości nadal ma w sobie tak wiele ciepła i otwartości serca na drugiego człowieka. A tak wielu ludzi w dzisiejszych czasach zagubiło gdzieś takie prawdziwe wartości. Dlatego tak bardzo ważna jest pamięć o tych żołnierzach, niestrudzonych wojownikach o wolność naszej ojczyzny.

poniedziałek, 6 lutego 2017

74. rocznica zagłady IV Odcinka "Wachlarza"

Więzienie w Mińsku
W połowie grudnia 1942 r. do Komendy Głównej AK zaczęły spływać niepokojące informacje o masowych aresztowaniach członków wydzielonej organizacji dywersyjnej Wachlarz na Kresach Wschodnich. Celem organizacji było prowadzenie dywersji na zapleczu frontu wschodniego poza przedwojennymi granicami II RP. O ile na III Odcinku Wachlarza z bazą w Brześciu nad Bugiem Niemcy zatrzymali jedynie czterech żołnierzy, w tym dwóch cichociemnych, to na IV Odcinku z siedzibą w Mińsku wpadło blisko 20 osób, w tym 5 skoczków. Aresztowani z III Odcinka zostali odbici 18 stycznia 1943 r. z więzienia w Pińsku przez grupę uderzeniową pod dowództwem cichociemnego por. Jana Piwnika „Donata” vel „Ponurego”. Wydobycie osadzonych z więzienia w Mińsku miał osobiście nadzorować szef sztabu Wachlarza mjr Stefan Rychter „Tumry” oraz cichociemny rtm. Jerzy Sokołowski „Mira”. Niestety, finał akcji okazał się tragiczny.

piątek, 3 lutego 2017

Zapraszam do Academii

W dobie wszechobecnego Internetu wyjście do biblioteki w celu poszukiwania artykułu naukowego w pracach zbiorowych czasem mija się z celem. Nakład sił i środków jest niewspółmierny do planowanych wyników i uzyskanych informacji. Uwielbiam biblioteki, lubię spędzać w nich czas na twórczej pracy, czasem też na twórczych pogaduchach z innymi czytelnikami...
  
Przyszedł jednak czas, by swoje opracowania naukowe udostępnić szerzej niż tylko wąskiemu gronu badaczy. Jeżeli chcą Państwo uzupełnić swoją wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej,   Zgrupowań   Partyzanckich    AK    "Ponury",    Zrzeszenia   "Wolność   i   Niezawisłość",

wtorek, 17 stycznia 2017

"Dewajtis" w Stąporkowie

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że 20 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie (ul. J. Piłsudskiego 103) w ramach VI Kulturalnych Spotkań z Historią wyświetlony zostanie film dokumentalny pt. "Dewajtis".
  
Bohaterem filmu jest Stanisław Janiszewski "Dewajtis" - żołnierz II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury". W 1943 r. był dowódcą grupy likwidacyjnej, mającej na celu wykonywanie wyroków na niemieckich konfidentach. W dokumencie Anny Kuśmierczyk "Dewajtis" wspomina najtrudniejsze akcje, w których brał udział.

środa, 11 stycznia 2017

Z pamiętnika kobiety walczącej (2)

Zapraszam Państwa na promocję wspomnień Stanisławy Cichosz-Staszałek "Sławy" pt. Z pamiętnika kobiety walczącej. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej.
   
Z pamiętnika kobiety walczącej to prawdopodobnie jedno z ostatnich opracowań, które przedstawia II wojnę światową z perspektywy jej uczestniczki. Stanisława Cichosz-Staszałek „Sława” (1916-1992) w 1944 r. podczas operacji „Burza” znalazła się w centrum działań wojennych. Służyła jako sanitariuszka w 3 Pułku Piechoty Legionów AK. Notatnik prowadziła od pierwszych dni sierpnia 1944 r. aż do połowy stycznia 1945 r.

czwartek, 5 stycznia 2017

Zmarł Andrzej Lange

Z dużym żalem informujemy, że dzisiaj zmarł pan Andrzej Lange, syn Zbigniewa Lange ps. "Bór" z II Zgrupowania ppor. "Robota". Wieloletni uczestnik czerwcowych spotkań na Wykusie, jak i wrześniowych Marszów Pamięci. Z dużym zaangażowaniem kultywował rodzinne tradycje patriotyczne. Skarżyszczanin, działacz miejscowych struktur NSZZ "Solidarność", chorąży sztandaru "Solidarności" Zakładów Metalowych "Mesko" oraz dyrektor Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Cześć Jego Pamięci!