wtorek, 6 czerwca 2017

Zmarła Henryka Żelazko "Emilia"

Matko z Wykusu, co z poszumu puszczy Twa korona,
Przyjmij Ją do Swego grona...

Dzisiaj smutna wieść dotarła do nas. Jak powiadomiła nas rodzina, 3 czerwca br. zmarła ppor. Henryka Żelazko z d. Pasternak "Emilia". Podczas II wojny światowej była łączniczką i sanitariuszką kompanii AK Kunów. W latach osiemdziesiątych XX w. zasłynęła wierszami, w których oddawała cześć żołnierzom Armii Krajowej. Jej najsłynniejszym utworem na zawsze pozostanie Litania świętokrzyska, którą niejednokrotnie można usłyszeć podczas partyzanckich uroczystości.

Pogrzeb odbędzie się 10 czerwca br. (sobota) o godz. 12.00 w kościele pw. św. Władysława w Kunowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego.


Litania świętokrzyska
  
Najświętsza Pani w czerwonej zapasce
Idąca pośród pól kwietnych wonnymi miedzami,
Módl się za nami.
 
Matko prawdziwa, która co dnia idziesz
Poprzez puszczę jodłową powstańców śladami,
Módl się za nami.
 
Matko Chrystusowa zadumana w obozie Langiewicza
Nad tragicznymi Polski losami,
Módl się za nami.
 
Hubalowa patronko prowadząca ułanów
Po wolną Polskę leśnymi duktami,
Módl się za nami.
 
Pani Ostrobramska trwająca z majorem "Tumrym" na mińskiej reducie,
Z samotnymi jak Chrystus jego żołnierzami,
Módl się za nami.
 
Gwiazdo zaranna świecąca nadzieją
Nad chatą "Ponurego" i Janowicami,
Módl się za nami.
 
Królowo męczenników polskich,
Skropionymi oczu Twych łzami,
Módl się za nami.
 
Matko łaski Bożej z obozu "Ponurego"
Wsłuchana w Pieśń jodłową płynącą borami,
Módl się za nami.
 
Matko najśliczniejsza pochylona z żałością
Nad "Zjawy" zwłokami.
Módl się za nami.
 
Panno łaskawa dla Twych wiernych synów
Z ziemi krwią przesiąkniętej i gorzkimi łzami,
Módl się za nami.
 
Matko bolesna zamykająca oczy "Ponuremu"
W śmiertelnej męce pod Jewłaszami,
Módl się za nami.
 
Pocieszycielko strapionych, przenieś prochy "Ponurego"
Tylko sobie znanymi, Boskimi drogami, nasza Nadziejo,
Módl się za nami.
 
Wiesz, Maryjo, jak były sercu jego bliskie
Najpiękniejsze ze wszystkich Góry Świętokrzyskie.
Dziś tu Ciebie prosimy serc naszych głosami
Matko Gór Świętokrzyskich,
Módl się za nami.
Henryka Żelazko "Emilia"
Wąchock, 16 czerwca 1982 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz