poniedziałek, 27 lutego 2017

Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (3)

Zapraszamy 1 marca 2017 r. do Sandomierza na wykład Roberta Piwko (Delegatura IPN  w Kielcach) w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Prelekcja poświęcona będzie funkcjonowaniu Obozowych Drużyn Bojowych oraz represjom komunistycznym skierowanym wobec członków podziemia niepodległościowego.
  
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przy ul. Mariackiej 9, 1 marca 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 21 lutego 2017

75. rocznica akcji "Bollwerk" w Poznaniu

W nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. oddział AK spalił niemieckie magazyny wojskowe w porcie rzecznym w Poznaniu. Straty nieprzyjaciela oszacowano na ponad 1,5 miliona marek. Ogień strawił cały przechowywany w nich towar, w tym dary narodu niemieckiego złożone na apel Adolfa Hitlera o wspieranie armii niemieckiej walczącej na froncie wschodnim. Akcja stała się nawet tematem rozmowy gen. Władysława Andersa z Józefem Stalinem, który wyraził uznanie dla dokonań poznańskich konspiratorów. Niestety większość wykonawców została aresztowana przez Gestapo i stracona.

Ośrodek Opatowski Zrzeszenia WiN (3)

W imieniu Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 1 marca 2017 r. na godz. 10.00 zapraszam do wspomnianej szkoły na mój wykład na temat Ośrodka Opatowskiego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".
 
Temat opatowskich struktur WiN w moich badaniach przewija się od kilku lat. Udało się poszerzyć dotychczasowe informacje o nowe, ciekawe i nieznane fakty. Warto zatem podzielić się z mieszkańcami Opatowa najnowszymi ustaleniami. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to najlepszy ku temu moment.

niedziela, 12 lutego 2017

95 urodziny "Lutka"

Dzisiaj 95 lat kończy jeden z żołnierzy „Ponurego” – ppor. Lucjan Krogulec ps. „Lutek”. Oczywiście z tej okazji ślemy życzenia zdrowia, pomyślności i spokoju serca oraz kolejnych lat życia dla zacnego Seniora. Na pewno te liczne lata życiowej drogi Pana Lucjana mogą być dla wielu z nas przykładem odwagi, honoru oraz miłości do ojczyzny. Zadziwiające jest, że pomimo traumatycznych przeżyć, cierpienia i zła wojny oraz trudnej powojennej rzeczywistości nadal ma w sobie tak wiele ciepła i otwartości serca na drugiego człowieka. A tak wielu ludzi w dzisiejszych czasach zagubiło gdzieś takie prawdziwe wartości. Dlatego tak bardzo ważna jest pamięć o tych żołnierzach, niestrudzonych wojownikach o wolność naszej ojczyzny.

poniedziałek, 6 lutego 2017

74. rocznica zagłady IV Odcinka "Wachlarza"

Więzienie w Mińsku
W połowie grudnia 1942 r. do Komendy Głównej AK zaczęły spływać niepokojące informacje o masowych aresztowaniach członków wydzielonej organizacji dywersyjnej Wachlarz na Kresach Wschodnich. Celem organizacji było prowadzenie dywersji na zapleczu frontu wschodniego poza przedwojennymi granicami II RP. O ile na III Odcinku Wachlarza z bazą w Brześciu nad Bugiem Niemcy zatrzymali jedynie czterech żołnierzy, w tym dwóch cichociemnych, to na IV Odcinku z siedzibą w Mińsku wpadło blisko 20 osób, w tym 5 skoczków. Aresztowani z III Odcinka zostali odbici 18 stycznia 1943 r. z więzienia w Pińsku przez grupę uderzeniową pod dowództwem cichociemnego por. Jana Piwnika „Donata” vel „Ponurego”. Wydobycie osadzonych z więzienia w Mińsku miał osobiście nadzorować szef sztabu Wachlarza mjr Stefan Rychter „Tumry” oraz cichociemny rtm. Jerzy Sokołowski „Mira”. Niestety, finał akcji okazał się tragiczny.

piątek, 3 lutego 2017

Zapraszam do Academii

W dobie wszechobecnego Internetu wyjście do biblioteki w celu poszukiwania artykułu naukowego w pracach zbiorowych czasem mija się z celem. Nakład sił i środków jest niewspółmierny do planowanych wyników i uzyskanych informacji. Uwielbiam biblioteki, lubię spędzać w nich czas na twórczej pracy, czasem też na twórczych pogaduchach z innymi czytelnikami...
  
Przyszedł jednak czas, by swoje opracowania naukowe udostępnić szerzej niż tylko wąskiemu gronu badaczy. Jeżeli chcą Państwo uzupełnić swoją wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej,   Zgrupowań   Partyzanckich    AK    "Ponury",    Zrzeszenia   "Wolność   i   Niezawisłość",

wtorek, 17 stycznia 2017

"Dewajtis" w Stąporkowie

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że 20 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie (ul. J. Piłsudskiego 103) w ramach VI Kulturalnych Spotkań z Historią wyświetlony zostanie film dokumentalny pt. "Dewajtis".
  
Bohaterem filmu jest Stanisław Janiszewski "Dewajtis" - żołnierz II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury". W 1943 r. był dowódcą grupy likwidacyjnej, mającej na celu wykonywanie wyroków na niemieckich konfidentach. W dokumencie Anny Kuśmierczyk "Dewajtis" wspomina najtrudniejsze akcje, w których brał udział.

środa, 11 stycznia 2017

Z pamiętnika kobiety walczącej (2)

Zapraszam Państwa na promocję wspomnień Stanisławy Cichosz-Staszałek "Sławy" pt. Z pamiętnika kobiety walczącej. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej.
   
Z pamiętnika kobiety walczącej to prawdopodobnie jedno z ostatnich opracowań, które przedstawia II wojnę światową z perspektywy jej uczestniczki. Stanisława Cichosz-Staszałek „Sława” (1916-1992) w 1944 r. podczas operacji „Burza” znalazła się w centrum działań wojennych. Służyła jako sanitariuszka w 3 Pułku Piechoty Legionów AK. Notatnik prowadziła od pierwszych dni sierpnia 1944 r. aż do połowy stycznia 1945 r.

czwartek, 5 stycznia 2017

Zmarł Andrzej Lange

Z dużym żalem informujemy, że dzisiaj zmarł pan Andrzej Lange, syn Zbigniewa Lange ps. "Bór" z II Zgrupowania ppor. "Robota". Wieloletni uczestnik czerwcowych spotkań na Wykusie, jak i wrześniowych Marszów Pamięci. Z dużym zaangażowaniem kultywował rodzinne tradycje patriotyczne. Skarżyszczanin, działacz miejscowych struktur NSZZ "Solidarność", chorąży sztandaru "Solidarności" Zakładów Metalowych "Mesko" oraz dyrektor Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Cześć Jego Pamięci!


niedziela, 27 listopada 2016

Książka o życiu codziennym żołnierzy warszawskiego Kedywu


Ponad 70 lat od zakończenia drugiej wojny światowej bibliografia prac poświęconych historii Polskiego Państwa Podziemnego obfituje w dzieła poświęcone dziejom poszczególnych obwodów, okręgów, oddziałów i najróżniejszych struktur, w opisy akcji bojowych czy w końcu w biografie żołnierzy, zarówno dowódców jak i zwykłych szeregowych. Zupełnie inaczej wygląda kwestia społecznej historii PPP, istniejącej gdzieś na marginesie głównego nurtu badań. Nieliczne prace jej poświęcone jedynie zarysowują temat, wskazując najważniejsze obszary badań.