czwartek, 10 lipca 2014

71. rocznica zagłady Michniowa

W najbliższą sobotę 12 lipca br., w ramach obchodów 71. rocznicy pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie otwarta zostanie wystawa pt. Z kart pamięci… Michniów. Zgromadzone na wystawie eksponaty i materiały nawiązują do wydarzeń z 12-13 lipca 1943 r., kiedy to członkowie niemieckich formacji policyjnych dokonali brutalnej pacyfikacji wsi. W tych dniach, według najnowszych ustaleń historyków zamordowano w Michniowie 204 osoby, w tym 102 mężczyzn, 54 kobiet i 48 dzieci.
 

wtorek, 1 lipca 2014

Wykus w Biuletynie Informacyjnym ŚZŻAK

W czerwcowym „Biuletynie Informacyjnym” – miesięczniku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej znalazł się obszerny rozdział zatytułowany „Wykus”. Złożyły się na niego trzy teksty: rocznicowy artykuł Wojciecha Kӧnigsberga pt. Jan Piwnik 1912-1944; zapowiedź najnowszej książki dr. Marka Jedynaka pt. Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"-"Nurt" (1957-1989) oraz tekst przygotowany przez sekretarza redakcji  Krystynę Junosza-Woysław  pt. Doroczny rajd kombatancki na Wykus, poświęcony czerwcowym uroczystościom na Wykusie i w Wąchocku.

środa, 25 czerwca 2014

Zmarł Leszek Zahorski "Leszek Biały"

Dzisiaj rano, 25 czerwca 2014 r. w szpitalu w Kołobrzegu zmarł kpt. Leszek Zahorski "Leszek Biały", żołnierz plutonu ochronnego por./płk. cc. Jana Piwnika "Ponurego", dowódcy Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury". Odszedł od nas fantastyczny człowiek, który na każdym kroku uczył nas prawdy o Armii Krajowej i losach jej żołnierzy. Będzie nam Go brakować i tych Jego żartów, anegdot i komentarzy.

Kilka dni temu Mariusz na blogu umieścił biogram "Leszka Białego" z okazji Jego 90. urodzin. Dzisiaj musimy dopisać ostatni rozdział i towarzyszyć Mu w ostatniej drodze.

Uroczystości pogrzebowe śp. kpt. Leszka Zahorskiego rozpoczną się w piątek o godz. 11.00 w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ostatniej drodze tego Świetnego Żołnierza i Wspaniałego Człowieka.

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Wykład o "Ponurym" w PRL

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Radomiu serdecznie zaprasza na spotkanie, podczas którego Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) wygłosi wykład pt. Walka o pamięć o Janie Piwniku "Ponurym" w PRL. Prelekcja nawiązywać będzie do informacji przedstawionych w książce Niezależni kombatanci w PRL.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 26 czerwca 2014 r. w godz. 17.00-19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu. Serdecznie zapraszamy!

niedziela, 22 czerwca 2014

Kadet od "Ponurego"

Każdy, kto bywa rokrocznie na uroczystościach czerwcowych zetknął się z partyzantami od „Ponurego” i „Nurta”. Sam miałem okazję spotkać wielu z nich. Zatrzymać się, porozmawiać, nieraz nawet pożartować. Ale Wykus w czerwcu ma dla mnie „konsystencję” patosu i zamyślenia. Inny charakter ma wrześniowy Marsz Pamięci na Wykusie. Bez oficjalnych formuł, spokojnie. Dobrze,że jest taka formuła spotkań i mam nadzieję, że przetrwa.

sobota, 21 czerwca 2014

"Zeszyty Kombatanckie"

Przedstawiam Państwu portal "Zeszytów Kombatanckich". Było to czasopismo wydawane staraniem Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Korpusu "Jodła" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie w słynnym gmachu PAST'y.
  
Drukiem ukazało się 55 numerów "Zeszytów Kombatanckich". Weterani z Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK na łamach czasopisma opublikowali kilkaset różnego rodzaju wspomnień, które stanowią doskonały materiał wyjściowy do szerszych badań. Są to często informacje unikatowe, prezentowane z perspektywy bezpośrednich uczestników walk i działań konspiracyjnych, którzy dopiero po 1989 r. zdecydowali się na dzielenie się swoimi wspomnieniami z szerszym gronem odbiorców.

czwartek, 19 czerwca 2014

Jak gen. Wojciech Jaruzelski prochy "Ponurego" sprowadzał...

Gen. armii Wojciech Jaruzelski
I Sekretarz KC PZPR
Uwaga: artykuł inspirowany plotkami! Jeżeli ktoś z Państwa ma własną teorię na dzieje Polski Ludowej, proszę nie czytać.

Po niedzielnym porannym spotkaniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku podczas uroczystości i promocji mojej najnowszej książki Niezależni kombatanci w PRL, doszły do mnie interesujące wieści... Mianowicie miałem wyrazić się z uwielbieniem o gen. armii Wojciechu Jaruzelskim. W ogóle pominę kwestię mojego nastawienia do zmarłego niedawno byłego I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Natomiast skupię się na kwestiach związanych z historią.

Otóż podjąłem wątek gen. Jaruzelskiego, ponieważ kilkanaście minut wcześniej na sali rozmawiano głośno o okolicznościach wyrażenia zgody na sprowadzenie prochów mjr. Jana Piwnika "Ponurego" z Białoruskiej SRR do Polski. Według jednego z uczestników rozmowy (o ile dobrze pamiętam), zgodę na to miał "załatwić" jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Tymczasem prawda (przynajmniej ta prawda historyczna, zbliżona do obiektywnej :) wyglądała nieco inaczej...

wtorek, 17 czerwca 2014

W Radiu Index o „Ponurym”


W piątek 20 czerwca byłem gościem zielonogórskiego „Radia Index”. W rozmowie z redaktor Kają Rostkowską opowiedziałem o niezwykłych losach oraz legendzie płk. Jana Piwnika "Ponurego" oraz II wydaniu jego biografii mojego autorstwa.


poniedziałek, 16 czerwca 2014

70. rocznica śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego”

Jan Piwnik - około 1941 r.
 (fot. Kwatera mjr. "Ponurego"
w Janowicach) 
16 czerwca 2014 r. przypada 70. rocznica
bohaterskiej śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego”,
jednego z najsłynniejszych cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej, legendarnego dowódcy partyzanckiego z Gór Świętokrzyskich i Nowogródczyzny.
 
Jan Piwnik urodził się 31 sierpnia 1912 r. w chłopskiej rodzinie w Janowicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Jego matka Zofia z domu Kłonica była rodowitą Janowiczanką, natomiast ojciec, również Jan, pochodził z pobliskich Mirkowic. Piwnik miał dwie siostry: Agnieszkę i Katarzynę oraz brata Józefa. W 1923 r. ukończył mieszczącą się w Janowicach szkołę powszechną i starał dostać się do Męskiego Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mimo pomyślnie zdanych egzaminów do szkoły nie został przyjęty od razu, lecz dopiero w następnym roku jako ekstern.
 

czwartek, 12 czerwca 2014

W Polskim Radiu o "Ponurym"

W poniedziałek 16 czerwca o godz. 17.15 będę gościem zielonogórskiego oddziału „Polskiego Radia”. Podczas „Popołudniówki Radia Zachód”, prowadzonej przez redaktora Artura Steciąga, przedstawię sylwetkę płk. Jana Piwnika „Ponurego”, którego 70. rocznica bohaterskiej śmierci przypada tego właśnie dnia.