wtorek, 14 sierpnia 2018

Konecki Wrzesień 2018

Zapraszam Państwa już dzisiaj do udziału w obchodach "Koneckiego Września". W tym roku uroczystości odbędą się dokładnie w 75. rocznicę zdobycia Końskich przez dowodzonych przez ppor. cc. Waldemara Szwieca "Robota" żołnierzy II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" - w dniach 31 sierpnia - 2 września 2018 r.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Poszukiwani żołnierze 2 pp Leg. AK

Ppor. Jan Stec "Zygmunt" (1. z lewej)
z towarzyszami broni
z 1 plut. 6 komp. II/2 pp Leg. AK:
por. Jerzym Sztajgierwaldem "Rozłogiem"
i chor. Janem Siwcem "Dębowskim"

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o pomoc dla jednego z Czytelników bloga Wokół Wykusu. Pracuje On nad publikacją poświęconą aktywności partyzanckiej w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Poszukuje każdej informacji na temat dwóch żołnierzy AK:
  • ppor. Jan Stec "Zygmunt", "Wacek" - dowódca 1 plutonu 6 kompanii II batalionu 2 pp Leg. AK; mieszkającego po wojnie w Łodzi;
  • sierż. pchor. Franciszek Ryczan "Zefir", "Wichura" - dowódca oddziału dywersyjnego "KRZE-IX", utworzonego w czerwcu 1944 r. przez Komendę Podobwodu AK Ostrowiec Świętokrzyski.

czwartek, 2 sierpnia 2018

Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców

Od pierwszych dni II wojny światowej polska wieś w sposób całkowicie wymuszony stała się w pełni zaangażowanym uczestnikiem działań zbrojnych i takim pozostała do końca konfliktu. Odegrała ważną rolę w ratowaniu bytu narodu polskiego, a także w pośredniej i bezpośredniej walce o niepodległość Polski. Jak napisał prof. Piotr Matusak, „wieś stała się oparciem dla całokształtu życia narodowego, w tym także politycznego, […] jak i masowej akcji pomocy społecznej oraz powszechnego oporu Polaków. Była też wieś ostoją walki zbrojnej”.

Mieszkańcy prowincji byli świadkami zmagań Wojska Polskiego z atakującymi kraj oddziałami armii III Rzeszy niemieckiej. I chociaż nie posiadali wyposażenia ani uzbrojenia, służyli wsparciem dla polskich żołnierzy. Podczas bitew i potyczek w trakcie wojny obronnej 1939 r. ludność wiejska w pierwszej kolejności udzielała wsparcia aprowizacyjnego dla oddziałów, które zajmowały w pobliżu swe pozycje obronne. Poza obowiązkową pomocą i wynikającą z ustawodawstwa polskiego służebnością materiałową wobec Wojska Polskiego, duża część działań była oddolną inicjatywą społeczeństwa. Chłopi dostarczali stacjonującym w ich okolicy oddziałom polskim żywność. Ponadto informowali o nietypowych sytuacjach, bądź ruchach wojsk nieprzyjacielskich. Udzielali wreszcie kwaterunku dla żołnierzy rzuconych na front. Niejednokrotnie pełnili także funkcje wozaków z własnymi podwodami oraz przewodników po dobrze znanej im okolicy.

wtorek, 24 lipca 2018

Zmarł Andrzej Gawron

Z żalem informuję, że dzisiaj 24 lipca 2018 r. zmarł Andrzej Gawron. Nie służył w Armii Krajowej, ale po 1957 r. związał się ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt". Przez wiele lat opiekował się pomnikami Środowiska pod Ożarowem, w Woli Grójeckiej i na cmentarzu parafialnym w Ćmielowie. Był także przez szereg lat członkiem Zarządu Środowiska "Ponury"-"Nurt".

Pogrzeb śp. Andrzeja Gawrona odbędzie się w najbliższy czwartek 26 lipca 2018 r. o godz. 14.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ćmielowie.

czwartek, 12 lipca 2018

Kazimierz Czesław Rybczyński "Sokół" w "Kronice Świętokrzyskiej"

W marcu br. na blogu pisałem o sierż. Kazimierzu Rybczyńskim "Sokole". Dzięki wsparciu jego rodziny udało się zebrać materiały i przygotować kolejny biogram żołnierza oddziału ochrony radiostacji Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK pod dowództwem ppor. Jana Kosińskiego "Inspektora Jacka". 

Jako, że ponad wszystko szanuję słowo pisane w formie tradycyjnej, papierowej, zapraszam Państwa do lektury najnowszego numeru "Kroniki Świętokrzyskiej" - pisma wydawanego przez samorząd gminy Nowa Słupia. W numerze 2/2018 prezentuję biogram sierż. Rybczyńskiego. Mam nadzieję, że tym artykułem rozpocznę cykl biogramów żołnierzy Armii Krajowej, którzy pochodzili z podnóża Łysej Góry.

środa, 11 lipca 2018

"Kuryer Kielecki" nt. wsi polskiej podczas II wojny światowej

W dzisiejszym (środowym) numerze "Echa Dnia" znajdą Państwo dodatek - specjalną gazetę okolicznościową "Kuryer Kielecki". Aktualny numer 2 (42) pod tytułem Zapomniani bohaterowie. Wieś polska podczas II wojny światowej przygotowany został przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej - oddział Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.


wtorek, 10 lipca 2018

Portal "Martyrologia Wsi Polskich"

Dzisiaj podczas konferencji prasowej z udziałem dr. Jarosława Szarka - prezesa IPN, dr. Adama Jarubasa - marszałka województwa świętokrzyskiego, dr. Rafała Leśkiewicza - dyrektora Biura Informatyki IPN, Mariusza Masnego - dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej oraz pracowników Delegatury IPN w Kielcach: dr. Tomasza Domańskiego, Leszka Bukowskiego i dr. Marka Jedynaka miała miejsce inauguracja odnowionego portalu edukacyjnego.

Dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej w Internecie od dzisiaj funkcjonuje zmodernizowany portal edukacyjny "Martyrologia Wsi Polskich". Jego pierwotna wersja ruszyła w 2009 r.
  

poniedziałek, 9 lipca 2018

Nabór artykułów do "Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej"

Studium Polski Podziemnej w Londynie (którego miałem okazję być już parę razy użytkownikiem) to jedna z najbardziej zasłużonych instytucji naukowo-archiwalnych na Zachodzie. Obecnie zamierza wydać trzynasty już numer „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej” w nowej koncepcji.
 
Celem Redakcji "BI SPP" jest umożliwienie utalentowanym studentom i doktorantom historii opublikowania najciekawszych artykułów historycznych tematycznie związanych z Polskim Państwem Podziemnym i Armia Krajową. Projekt ten zarazem zapoczątkuje powstanie „Platformy Młodego Historyka” - miejsca startu dla młodych i obiecujących adeptów historii.