środa, 16 marca 2016

Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944-1946)

Jest mi niezmiernie przyjemnie zapowiedzieć nową książkę o "żołnierzach wyklętych", która ukaże się zaraz po Wielkanocy* nakładem Delegatury IPN w Kielcach i Wydawnictwa Barbara: Robert Piwko, Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego "Franta" oraz represje komunistyczne wobec jej członków, Kielce–Kraków 2016.
  
Książka ukazuje zagadnienia związane z genezą, funkcjonowaniem oraz skutkami rozbicia struktur Obozowych Drużyn Bojowych w Sandomierzu. Organizacja ta została założona przez Bronisława Sokołowskiego „Franta”. Działała na terenie Sandomierza w latach 1944–1946.
   
Jej członkowie zajmowali się m.in. kolportażem materiałów propagandowych, zbieraniem informacji o charakterze wywiadowczym oraz gromadzeniem i magazynowaniem broni palnej. Ich niewątpliwym osiągnięciem było również nawiązanie kontaktów organizacyjnych z członkami rzeszowskiej Komendy Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego w Warszawie.
   
Po rozbiciu organizacji jej członkowie doświadczyli rozmaitych form represji. Znęcano się nad nimi fizycznie i psychicznie, a także inwigilowano z wykorzystaniem całego repertuaru metod dostępnych funkcjonariuszom cywilnego aparatu bezpieczeństwa państwa. Przykładem długofalowości tego procesu, były działania „bezpieki” prowadzone wobec Bronisława Sokołowskiego „Franta”. Pozostawał on w zainteresowaniu policji politycznej Polski Ludowej aż do początków lat sześćdziesiątych XX w.
   
Publikacja prezentuje najważniejsze wątki dotyczące losów członków Obozowych Drużyn Bojowych w Sandomierzu. Uzupełnia również stan badań nad II konspiracją niepodległościową w powojennej Polsce.
 
Tyle tytułem oficjalnej zapowiedzi wydawniczej. Od siebie dodam Państwu, że w książce znajdują się również ciekawe i obszerne informacje o tragicznej bitwie pod Pielaszowem (30 lipca 1944 r.), w wyniku której rozbity został "pierwszy"** I batalion 2 pułku piechoty Legionów AK kpt. Ignacego Zarobkiewicza "Swojaka". 
   
Jest także wątek biograficzny dotyczący jednego z żołnierzy służącego w 2 plutonie III Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury". Pomiędzy 6 a 8 września 1943 r. na praktykę podchorążacką został z Obwodu AK Sandomierz skierowany do Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" kpr. pchor. Zdzisław Prochowski "Krzemień". W szeregach plutonu ppor. Władysława Czerwonki „Jurka” służył do 4 lub 5 listopada 1943 r. Brał udział w walkach podczas wrześniowej i październikowej obławy na Wykusie. W książce Roberta Piwko zostały przedstawione losy "Krzemienia" i Jego siostry, związanych z tytułową organizacją.

Książkę polecam serdecznie!


_____________
* Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, książka do nabycia będzie już 4 kwietnia podczas sesji popularnonaukowej Represje komunistyczne wobec żołnierzy Armii Krajowej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

** Numerem I (pierwszy) posługiwały się dwa bataliony w szeregach 2 pp Leg. AK. Po rozbiciu "pierwszego" I batalionu kpt. "Swojaka", od podstaw "drugi" I batalion zorganizowany został przez kpt. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta". Należy zatem mówić o dwóch batalionach o tym numerze.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz