sobota, 30 marca 2019

Bohaterowie tamtego Września (cz. 13)

Jak co tydzień zapraszam Państwa przed radioodbiorniki. W najbliższą niedzielę o godz. 9.30 na falach 101,4 FM w Radiu Kielce opowiadać będziemy o „Bohaterach tamtego Września”.
   
W odcinku 13 przedstawimy sylwetkę kpt. Franciszka Mieczysława Ryczana "Zefira". We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Potem walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Był dywersantem na pograniczu francusko-austriackim. Wojenną odyseję zakończył w szeregach Batalionów Chłopskich, a następnie w Iłżeckim Pułku Piechoty AK.
  
„Bohaterowie tamtego Września” to cykl dokumentalny poświęcony żołnierzom Kielecczyzny, którzy brali udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku.

środa, 27 marca 2019

Jan Zbigniew Wroniszewski "Znicz" - żołnierz, aktor, lalkarz

Dzisiaj - 27 marca - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Wśród podkomendnych "Ponurego" i "Nurta" amatorsko aktorstwem trudnili się Michał Basa "Mściciel", Tadeusz Chmielowski "Bartek", Bogusław Modzerowski "Szczerba", Karol Niedzielski "Dobosz". Był jeszcze jeden żołnierz, który całe swoje powojenne życie poświęcił pracy w teatrze, w teatrze nietypowym - teatrze lalek.

Jan Zbigniew Wroniszewski "Znicz", bo o Nim mowa, urodził się 11 marca 1921 r. w Kaliszu w rodzinie Stanisława i Michaliny z d. Cok. Miał dwóch młodszych braci Józefa Kazimierza "Konrada" (ur. 1925) i Bartłomieja (ur. 1928 r.). Lata 1927–1928 spędził we wsi Szarbsko nad Pilicą. Następnie rodzina Wroniszewskich mieszkała w Przedborzu, gdzie ukończył Szkołę Powszechną w Przedborzu. W 1934 r. przenieśli się z rodziną do Końskich. W latach 1934–1939 był uczniem klasy o profilu matematyczno-fizycznym Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. Maturę zdał konspiracyjnie w 1942 r.

wtorek, 26 marca 2019

Pomnik "Dzika" i "Kaktusa" - zbiórka

Od mjr. Mariana Świderskiego "Dzika" i Jego wielkiej spuścizny zaczęło się moje badanie losów weteranów Armii Krajowej w czasach PRL. Nie można zatem zapominać o tym ważnym dla ruchu kombatanckiego człowieku. Razem z nim w tandemie od zawsze był ppor. Edmund Rachtan "Kaktus", który wspierał "Dzika" we wszystkich inicjatywach. Dlatego Ich dwóch Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" i władze Starachowic zdecydowały się uhonorować i uwiecznić. Poniżej załączam apel i informację na temat projektowanego pomnika, który miejmy nadzieję, że zostanie odsłonięty podczas nadchodzących uroczystości wykusowych w czerwcu 2019 r.

niedziela, 17 marca 2019

Żydzi w oddziałach Armii Krajowej (2) - Izrael Czyżyk "Adam"

Skończyłem niedawno opracowanie dotyczące służby osób narodowości żydowskiej w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej. Gdy tylko ukaże się, na pewno poinformuję na blogu. Temat niezwykle trudny i żmudny. Pomimo długotrwałych poszukiwań, wyniki kwerendy rozczarowały mnie. O niektórych Żydach z AK udało się odnaleźć jedynie informacje, które potwierdzały wyłącznie, że byli, że służyli. Historia i dokumenty o ich dalszych losach milczą.
 
Mimo wszystko należy poszukiwać i opisywać takie przypadki. Należy upowszechniać zweryfikowane informacje, które pokazują, że podczas niemieckiej okupacji możliwa była koegzystencja Żydów i Polaków. Niech te opracowania (rzetelnie przygotowane) będą przeciwwagą dla coraz częściej prezentowanych prac nie-historyków, którzy nadinterpretują, bądź piszą po prostu pod tezę, byle tylko wykazać antysemickość narodu polskiego.

Kontynuując rozpoczęty już cykl "Żydzi w oddziałach Armii Krajowej", tym razem przedstawiam sylwetkę plut. Izraela Czyżyka „Adama” vel „Adama Jemiołę”, vel „Stefana Salwowskiego”.

czwartek, 14 marca 2019

Bohaterowie tamtego Września (cz. 11)

Jak co tydzień zapraszam Państwa przed radioodbiorniki. W najbliższą niedzielę o godz. 9.30 na falach 101,4 FM w Radiu Kielce opowiadać będziemy o „Bohaterach tamtego Września”.
   
W odcinku 11 przedstawimy sylwetkę kpt. Stanisława Michnowskiego. W 1939 r. jako ochotnik walczył w rejonie Łucka w szeregach ochotniczego oddziału dowodzonego przez płk. Stefana Hankę-Kuleszę. Jeszcze w 1939 r. w Skarżysku-Kamiennej został członkiem organizacji Orzeł Biały, potem Polski Niepodległej. Szlak bojowy zakończył w 1944 r. w szeregach Zgrupowania AK "Obroża" walcząc w Puszczy Kampinoskiej w trakcie Powstania Warszawskiego.

Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Pana Kapitana (rocznik 1918), który niedawno świętował swoje 100. urodziny i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!!!
  
„Bohaterowie tamtego Września” to cykl dokumentalny poświęcony żołnierzom Kielecczyzny, którzy brali udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku.

czwartek, 7 marca 2019

Bohaterowie tamtego Września (cz. 10)

Jak co tydzień zapraszam Państwa przed radioodbiorniki. W najbliższą niedzielę o godz. 9.30 na falach 101,4 FM w Radiu Kielce opowiadać będziemy o „Bohaterach tamtego Września”.
  
W odcinku 10 przedstawimy sylwetkę mjr. Jerzego Oskara Stefanowskiego ps. "Stiopa", "Oskar", "Habdank". Podczas wojny obronnej 1939 r. pełnił funkcję dowódcy plutonu technicznego 113 kompanii broni pancernej. Oddział ppor./por. J. O. Stefanowskiego, wchodzący w skład Zgrupowania „Brześć”, osłaniał twierdzę od strony stacji kolejowej Czeremcha. W 1943 r. był dowódcą 2 plutonu I Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury". W 1944 r. dowodził spec-grupą w Oddziale Partyzanckim 2 pp Leg. AK, a następnie 4 kompanią I batalionu 2 pp Leg. AK.
   
„Bohaterowie tamtego Września” to cykl dokumentalny poświęcony żołnierzom Kielecczyzny, którzy brali udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku.

piątek, 1 marca 2019

Bohaterowie tamtego Września (cz. 9)

Jak co tydzień zapraszam Państwa przed radioodbiorniki. W najbliższą niedzielę o godz. 9.30 na falach 101,4 FM w Radiu Kielce opowiadać będziemy o „Bohaterach tamtego Września”.
   
W odcinku 9 przedstawimy sylwetkę mjr. prof. Juliana Aleksandrowicza "Doktora Twardego”. W 1939 r. zmobilizowany został jako lekarz I batalionu 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. W 1944 r. podczas odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju został wyznaczony na stanowisko lekarza I batalionu 172 Pułku Piechoty AK. Podczas akcji „Burza” był także lekarzem w 3 Pułku Piechoty Legionów AK.
 
„Bohaterowie tamtego Września” to cykl dokumentalny poświęcony żołnierzom Kielecczyzny, którzy brali udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku.