sobota, 30 czerwca 2018

Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Nakładem Fundacji "Pomnik - Mauzoleum" w Michniowie i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ukazała się nowa książka w opracowaniu Stanisława Krogulca, prezesa tejże fundacji.
  
W pracy Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przedstawione zostały okoliczności ustanowienia nowego święta państwowego przypadającego na 12 lipca. Kolejno zaprezentowany został zbiorowy portret mieszkańców Michniowa sprzed zagłady wsi.

środa, 27 czerwca 2018

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W tym roku przypada 75. rocznica pacyfikacji wsi Michniów na Kielecczyźnie, gdzie w dwudniowej akcji represyjnej 12 i 13 lipca 1943 r. Niemcy zabili 204 cywilnych mieszkańców (102 mężczyzn, 54 kobiety oraz 48 dzieci w wieku od 9 dni do 15 lat). Ponadto w tym roku po raz pierwszy obchodzić będziemy nowe święto państwowe - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Z tej okazji Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej przygotowało cykl wydarzeń upamiętniających pomordowanych nie tylko w Michniowie, ale we wszystkich 817 polskich wsiach represjonowanych podczas II wojny światowej.

piątek, 22 czerwca 2018

Damy i kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari

Order Wojenny Virtuti Militari
płk. cc. Jana Piwnika "Ponurego"
(zb. Kwatery "Ponurego" w Janowicach,
foto M. Jedynak)
Dzisiaj, 22 czerwca, przypada 226. rocznica ustanowienia najwyższego polskiego odznaczenia wojennego - Orderu Wojennego Virtuti Militari (j. łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej). Odznaczenie ustanowione zostało przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 r. dla  uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej, przeciwko interwencji Imperium Rosyjskiego i konfederacji targowickiej i w obronie Konstytucji 3 maja.
  
Podczas i po zakończeniu II wojny światowej Orderem Wojennym Virtuti Militari IV klasy zostało odznaczonych 2 żołnierzy (Jan Piwnik "Ponury" i Leszek Zahorski "Leszek Biały"), zaś V klasy odznaczonych zostało 44 żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK "Nurta". Specjalnie dla Państwa udostępniam listę dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

środa, 20 czerwca 2018

Krzyż Wolności i Solidarności dla Wandy Pomianowskiej

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że 22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach (ul. Warszawska 5) odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych - Krzyży Wolności i Solidarności 24 działaczom opozycji antykomunistycznej z byłego województwa kieleckiego. W imieniu prezydenta RP aktu dekoracji dokona dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Wśród odznaczonych znalazła się także Wanda Salomea Pomianowska "Warta", która podczas II wojny światowej była łączniczką Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" z Komendą Główną AK. Pośmiertnie przyznane odznaczenie zostanie przekazane na ręce członków rodziny Pomianowskich.

piątek, 15 czerwca 2018

Broszura z okazji 30. rocznicy powtórnego pogrzebu "Ponurego"

Dzisiaj rozpoczynają się Uroczystości Wykusowe. Pierwszym punktem programu będzie panel dyskusyjny z okazji 30. rocznicy powtórnego pogrzebu płk. Jana Piwnika "Ponurego". O tym ważnym wydarzeniu u schyłku PRL będą dyskutować historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komendy Głównej Policji i Instytutu Pamięci Narodowej, a także jeden z członków Komitetu Organizacyjnego Pogrzebu - Mieczysław Sokołowski, siostrzeniec płk. "Ponurego". Na spotkanie zapraszam już dzisiaj na godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

Temat uroczystości pogrzebowych w czerwcu 1988 r. zdecydowaliśmy się przedstawić również w wersji pisemnej. Dla uczestników I Rajdu Rowerowego Wykus 2018 przygotowane zostały broszury pt. ... 

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Panel dyskusyjny w 30. rocznicę powrotu "Ponurego" w Góry Świętokrzyskie

Nadchodzące dni pełne są wydarzeń związanych z tradycją II wojny światowej. Tym razem zapraszam Państwa do Wąchocka. W tamtejszym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 15 czerwca br. oficjalnie rozpoczną się tegoroczne uroczystości kombatanckie żołnierzy oddziałów partyzanckich AK "Ponurego" i "Nurta".
 
 
Obchody rozpoczniemy panelem dyskusyjnym z okazji 30. rocznicy powrotu płk. Jana Piwnika "Ponurego" w Góry Świętokrzyskie.

czwartek, 7 czerwca 2018

Obrona Terytorialna w Polsce. Przeszłość - przyszłość

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
(foto Michał Niwicz)
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. Obrona Terytorialna w Polsce. Przeszłość - przyszłość. Obrady odbędą się 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Okrąglak, sala nr 12).
 
Podczas konferencji będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. Taktyka „małej wojny”. Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w tworzeniu nowoczesnej Obrony Terytorialnej.
  
Dotychczas tematykę walk partyzanckich podczas II wojny światowej w takim ujęciu prezentowałem tylko podczas zamkniętych wykładów dla oficerów szkolących się na kursach z zakresu współpracy cywilno-wojskowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Będzie więc okazja szerzej przedstawić moje wnioski. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z programem konferencji.

wtorek, 5 czerwca 2018

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej. Obrady rozpoczną się 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.
Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach w ramach obchodów ustanowionego przez prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz obchodów 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa zapraszają na konferencję popularnonaukową pt.
  
Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w dyskursie publicznym. Dlatego organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich poniesionych przez polską wieś. Do debaty zostali zaproszeni zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.