niedziela, 25 grudnia 2011

Partyzanckie kolędy "Mściciela"

Michał Basa, pseudonim „Mściciel” - partyzant, patriota i poeta. Urodził się w1912 roku w Tarczku, niewielkiej wiosce położonej w Dolinie Bodzentyńskiej, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Ukończył zaledwie siedem klas szkoły powszechnej, ale swym talentem narratorskim i poetyckim obdzieliłby niejednego filologa. Autor Opowiadań partyzanta, wspomnieniowej książki, gdzie soczystym, barwnym językiem opisał swe wojenne perypetie. Nie doczekał niestety jej wydania. Zmarł w 1974 roku.
  

niedziela, 18 grudnia 2011

Harcerki-sanitariuszki z drużyny "Młody Las"

Chwała i pamięć harcerzom drużyny sanitarno-medycznej Szarych Szeregów ZHP kryptonim "Młody Las", działającej we współpracy z Podobwodem „Wola” Armii Krajowej przy szpitalu w Starachowicach, w latach 1940-1945. Drużynę prowadziła dr med. hm. Irena Konieczna ps. "Dąb", a po jej aresztowaniu w sierpniu 1943 r. phm. Stefania Piechocka ps. "Wilżyna". Tymi słowami rozpoczyna się inskrypcja na pamiątkowej tablicy, umieszczonej na frontonie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Starachowicach, którą w 2009 r. miał odsłonić Lech Kaczyński. Jego matka była harcerką tej drużyny. Prezydenckie plany pokrzyżowała choroba, a potem tragiczna śmierć pod Smoleńskiem. Odsłonięcia tablicy dokonał pół roku później minister Jacek Sasin.

piątek, 16 grudnia 2011

Droga "Ponurego" w Polsat News

W niedzielę 18 grudnia o godz. 12.30 będę gościem „Polsat News”. Podczas serwisu informacyjnego opowiem o swej książce pt. Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika. Telewizja „Polsat News” objęła publikację Patronatem Medialnym.
 ***
NEW: Ze względu  na śmierć Vaclava Havla, emisja wywiadu z Wojtkiem została przesunięta. O terminie emisji powiadomimy Czytelników.

środa, 14 grudnia 2011

Jerzy Antoni Bartnik "Magik"

Major "Ponury" znów zwołuje zbiórkę w niebie. Odszedł od nas najmłodszy kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. Uzupełniając poprzednią informację chciałbym szerzej przedstawić postać ś.p. Jerzego Antoniego Bartnika ps. „Magik”.

Był synem Edmunda Władysława Antoniego Bartnika i Ireny z d. Borysoglebska (c. Zofii Słońskiej), ur. 25 stycznia 1930 r. w Warszawie. Brat Marii Teresy „Diany”. Poprzez babkę Zofię Słońską (2 v. Borysoglebska, 3 v. Olbrycht, 4 v. Hanf) spokrewniony z jej dziećmi – Wojciechem Olbrychtem „Kosą” i Krystyną Witecką z d. Olbrych „Przekorą” (także żołnierzami Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury").

"Magik" nie żyje

13 grudnia 2011 r. zmarł Jerzy Bartnik ps. "Magik". 8 sierpnia 1943 r. zaprzysiężony w Zgrupowaniach Partyzanckich AK "Ponury". W Powstaniu Warszawskim walcząc w Batalionie AK "Parasol" brał udział w walkach o Pałacyk Michla. Od 9 sierpnia służył w oddziale specjalnym "Juliusz" Batalionu "Gustaw" jako dowódca sekcji butelkarzy. W walkach o redutę PWPW ranny w głowę, stracił prawe oko i nauczył się strzelać celując z lewego. 23 września 1944 r. jako najmłodszy żołnierz AK osobiście odznaczony przez Komendanta Głównego AK gen. bryg. Tadeusza Komorowskiego "Bora" orderem Virtuti Militari V klasy.

wtorek, 13 grudnia 2011

Wykład o pacyfikacji Michniowa

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Radomiu serdecznie zaprasza na spotkanie, podczas którego Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) wygłosi wykład pt. Michniów. Zbrodnia bez przedawnienia.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 16 grudnia 2011 r. w godz. 17.00-20.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu.

niedziela, 11 grudnia 2011

Wykus w filatelistyce (2)

Drugim walorem filatelistycznym wydanym przez podziemne wydawnictwo NURT - SOWA jest bloczek z serii Dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego AK "Ponury", który ukazał się w 1987 roku. Zawiera dwa znaczki wartości 80 zł. każdy. Przedstawieni na nich zostali mjr. cc. Eugeniusz Kaszyński "Nurt" i ppor. cc. Waldemar Szwiec "Robot". Blok sygnowany jest podpisem Poczta NURT-u. Kielce 1987.

piątek, 9 grudnia 2011

Sala narad im. "Ponurego" w KWP w Kielcach

8 grudnia br. przy ul. Seminaryjskiej w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie Sali narad świętokrzyskiej policji. Sali narad nadano imię patrona świętokrzyskiej policji mjr. Jana Piwnika „Ponurego”.

Budynek, położony w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej, powstał w latach 1930-1950. Policja ten teren otrzymała od miasta w 1950 roku Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Pierwotnie funkcjonowało w tym budynku kino „Bajka”, ogólnie dostępne dla mieszkańców miasta. Obecnie po przebudowie i nadbudowie pomieszczenia w pełni wykorzystywane będą dla potrzeb służbowych policji.

środa, 7 grudnia 2011

3 kompania Grupy Rezerwy Policyjnej z Golędzinowa

3 kompania GRP w maju 1939 r.
w Częstochowie
W zarysie biografii majora Jana Piwnika „Ponurego”, który opublikowałem pod koniec października br., w rozdziale opisującym jego losy podczas wojny obronnej 1939 roku, posiłkuję się dziennikiem kancelisty 3 kompanii Grupy Rezerwy Policyjnej z Golędzinowa kpr. Mieczysława Zacharewicza. Jest to niezwykle cenny dokument, który pozwala zrekonstruować losy oddziału dowodzonego przez Piwnika we wrześniu 1939 r. oraz podczas internowania na Węgrzech. W dokumencie podany jest pełen skład golędzinowskiej kompanii.