piątek, 31 sierpnia 2018

Leśna Droga Krzyżowa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów zapraszają na uroczystość otwarcia Leśnej Drogi Krzyżowej. Uroczystość odbędzie się 5 września 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Suchedniów - Leśnictwa Michniów przy miejscu pamięci poświęconym rodzinie gajowego Władysława Wikło - ofiar pacyfikacji Michniowa 12 lipca 1943 r.

środa, 29 sierpnia 2018

Tropami żołnierzy "Ponurego"

Znów będę miał dla Państwa materiały do rozdania ponieważ Fundacja Pamięć i Niepodległość dzięki dofinansowaniu ze środków z Programu Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 r., wydała przewodnik turystyczny pt. Tropami żołnierzy „Ponurego”.
   
Wydawnictwo ma za zadanie wprowadzić czytelników na szlaki żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”, które działały 75 lat temu na Konecczyźnie. Jest to katalog pomników – głazów pamięci oraz tablic upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii Zgrupowań por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”. Przewodnik zawiera opisy pomników wraz z fotografiami i informacjami o wydarzeniu, które zostało upamiętnione. Poza mapą, każde miejsce posiada koordynaty GPS.

wtorek, 14 sierpnia 2018

Konecki Wrzesień 2018

Zapraszam Państwa już dzisiaj do udziału w obchodach "Koneckiego Września". W tym roku uroczystości odbędą się dokładnie w 75. rocznicę zdobycia Końskich przez dowodzonych przez ppor. cc. Waldemara Szwieca "Robota" żołnierzy II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" - w dniach 31 sierpnia - 2 września 2018 r.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Poszukiwani żołnierze 2 pp Leg. AK

Ppor. Jan Stec "Zygmunt" (1. z lewej)
z towarzyszami broni
z 1 plut. 6 komp. II/2 pp Leg. AK:
por. Jerzym Sztajgierwaldem "Rozłogiem"
i chor. Janem Siwcem "Dębowskim"

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o pomoc dla jednego z Czytelników bloga Wokół Wykusu. Pracuje On nad publikacją poświęconą aktywności partyzanckiej w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Poszukuje każdej informacji na temat dwóch żołnierzy AK:
  • ppor. Jan Stec "Zygmunt", "Wacek" - dowódca 1 plutonu 6 kompanii II batalionu 2 pp Leg. AK; mieszkającego po wojnie w Łodzi;
  • sierż. pchor. Franciszek Ryczan "Zefir", "Wichura" - dowódca oddziału dywersyjnego "KRZE-IX", utworzonego w czerwcu 1944 r. przez Komendę Podobwodu AK Ostrowiec Świętokrzyski.

czwartek, 2 sierpnia 2018

Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców

Od pierwszych dni II wojny światowej polska wieś w sposób całkowicie wymuszony stała się w pełni zaangażowanym uczestnikiem działań zbrojnych i takim pozostała do końca konfliktu. Odegrała ważną rolę w ratowaniu bytu narodu polskiego, a także w pośredniej i bezpośredniej walce o niepodległość Polski. Jak napisał prof. Piotr Matusak, „wieś stała się oparciem dla całokształtu życia narodowego, w tym także politycznego, […] jak i masowej akcji pomocy społecznej oraz powszechnego oporu Polaków. Była też wieś ostoją walki zbrojnej”.

Mieszkańcy prowincji byli świadkami zmagań Wojska Polskiego z atakującymi kraj oddziałami armii III Rzeszy niemieckiej. I chociaż nie posiadali wyposażenia ani uzbrojenia, służyli wsparciem dla polskich żołnierzy. Podczas bitew i potyczek w trakcie wojny obronnej 1939 r. ludność wiejska w pierwszej kolejności udzielała wsparcia aprowizacyjnego dla oddziałów, które zajmowały w pobliżu swe pozycje obronne. Poza obowiązkową pomocą i wynikającą z ustawodawstwa polskiego służebnością materiałową wobec Wojska Polskiego, duża część działań była oddolną inicjatywą społeczeństwa. Chłopi dostarczali stacjonującym w ich okolicy oddziałom polskim żywność. Ponadto informowali o nietypowych sytuacjach, bądź ruchach wojsk nieprzyjacielskich. Udzielali wreszcie kwaterunku dla żołnierzy rzuconych na front. Niejednokrotnie pełnili także funkcje wozaków z własnymi podwodami oraz przewodników po dobrze znanej im okolicy.