wtorek, 23 czerwca 2015

Wykus z policyjnej perspektywy

Po 1990 r. na Wykusie, z inicjatywy weteranów "Ponurego" i "Nurta" zaczęli pojawiać się funkcjonariusze Policji. Dzisiaj ich widok nikogo nie dziwi. Część z nich oczywiście przybywa na Wykus z obowiązku. Część zaś dlatego, że również utożsamia się z tradycją walk Armii Krajowej, z legendarnymi postaciami cichociemnych i ich żołnierzy. Dzisiaj na blogu Wokół Wykusu oddajemy głos jednej z funkcjonariuszek Policji, która należy do tej drugiej grupy:

niedziela, 21 czerwca 2015

„Opowiadania partyzanta” według M. Wańkowicza

„Michał Bajsa nie jest literatem. Ale literat wiele może się od niego nauczyć”
Melchior Wańkowicz 

W nawiązaniu do planowanej publikacji oryginalnej wersji Opowiadań partyzanta autorstwa Michała Basy i sugestii co do jej zrecenzowania pragnę przypomnieć, iż dzieło to, jeszcze zanim ukazało się w formie książkowej, zwróciło uwagę Melchiora Wańkowicza. W swojej książce Wojna i pióro (I wydanie w 1974 r.) w szerokim ujęciu traktującej o pracy reportera wojennego oraz stylu reportażu na przestrzeni dziejów, pisarz poświęcił mu rozdział pt. Chłopski reportaż (autor Na tropach Smętka przekręcił przy tym nazwisko „Mściciela”, co zauważyć można w zamieszczonym na wstępie cytacie). Wańkowicz wysoko ocenił twórczość Basy, przytaczając obszerny fragment opisujący przeżycia bohatera podczas październikowej obławy na Wykus.

piątek, 19 czerwca 2015

Stosunki „Ponurego” z partyzantką radziecką na Nowogródczyźnie


Sytuacja Armii Krajowej na kresach północno-wschodnich w 1944 roku była niezwykle skomplikowana. Oprócz oczywistego przeciwnika, jakim był niemiecki okupant, którego zwalczanie było jak najbardziej uzasadnione, występował problem partyzantki radzieckiej. Sowieci pod sztandarami walki z Niemcami, dość często dopuszczali się akcji przeciwko oddziałom akowskim oraz polskiej ludności cywilnej. Jednym z oficerów, który musiał się zmierzyć z tym problemem był por. Jan Piwnik „Ponury” – dowódca VII batalionu 77 pułku piechoty AK. 

czwartek, 11 czerwca 2015

Michał Basa i "Opowiadania partyzanta"

W przeddzień uroczystości na Wykusie chciałbym Państwu przedstawić kolejną ważną inicjatywę zrealizowaną przez rodzinę żołnierzy "Ponurego" i "Nurta". Na naszym blogu przedstawialiśmy już działania krewnych Feliksa Konderki "Jerzego", Zbigniewa Tatomira "Korczaka", czy Jerzego Oskara Stefanowskiego "Habdanka".
  
Tym razem chciałbym Państwu przedstawić inicjatywę Adama Basy - wnuka Michała Basy "Mściciela", żołnierza oddziału ochrony radiostacji ppor. Jana Kosińskiego "Inspektora Jacka". Jego postać na naszym blogu przedstawiła dawno temu Aleksandra Lubczyńska.

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Zmarł Henryk Pawelec "Andrzej"

Henryk Pawelec "Andrzej"
(foto Stanisław Dudek)
W sobotę 30 maja br. zmarł mjr Henryk Pawelec "Andrzej" - jeden z twórców oddziału AK "Wybranieccy", dowódca zwiadu konnego I batalionu 4 pułku piechoty Legionów AK, w 1945 r. dowódca oddziału "Nie" w rejonie Bodzentyna, a następnie żołnierz 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Był kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. W 1994 r. dzięki jego staraniom na Wykus sprowadzone zostały prochy mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta". Cześć Jego pamięci! 
 
Pogrzeb śp. Henryka Pawelca odbędzie się 5 czerwca o godz. 14.00 w kościele garnizonowym przy ul. Chęcińskiej w Kielcach. Po mszy św. doczesne szczątki śp. "Andrzeja" zostaną odprowadzone na cmentarz komunalny w Cedzynie. 
  
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, Kawalerowi Orderu Wojennego Virtuti Militari przysługuje asysta honorowa pododdziału Wojska Polskiego z udziałem orkiestry wojskowej oraz oddaniem salwy honorowej nad grobem.