wtorek, 9 lipca 2019

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 2019

Jak co roku, zapraszam 12 i 13 lipca do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, gdzie czcić będziemy pamięć o 204 cywilnych, bezbronnych ofiarach niemieckiej pacyfikacji (szczegółowy program na załączonym plakacie).

Od ubiegłego roku 12 lipca to Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - święto państwowe ustanowione „w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.