piątek, 21 stycznia 2011

Virtuti Militari „Ponurego”

Krzyż Złoty (IV klasy)
Orderu Wojennego
Virtuti Militari Jana Piwnika

Jak zapewne większość czytelników niniejszego bloga wie, za rozbicie w 1943 roku więzienia pińskiego Jan Piwnik został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy. Natomiast podczas symbolicznych uroczystości pogrzebowych jego prochów, jakie odbyły się w dniach 10-12 czerwca 1988 roku na Kielecczyźnie, przyznano mu VM IV klasy. Jak udało mi się ustalić w trakcie zbierania materiałów do zarysu biografii Piwnika, jego przygoda z najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym była jednak nieco dłuższa…

wtorek, 18 stycznia 2011

Zasób archiwalny IPN w Kielcach - źródło do badań historii AK i PPP na Kielecczyźnie

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2010 r. archiwiści pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej dyskutowali wspólnie na konferencji szkoleniowej w Komornikach pod Poznaniem o szeroko rozumianej informacji naukowej i wykorzystaniu jej dorobku w statutowych pracach IPN.
 
W publikacji Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej zostały przedstawione wyniki prac archiwistów w zakresie informacji naukowej i archiwalnej. Książka zawiera teksty mające charakter ogólny – koncentrujące się na omówieniu wszystkich pomocy ewidencyjno-archiwalnych, jak również referaty szczegółowe omawiające np. źródła do badania poszczególnych tematów z zakresu funkcjonowania komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa.
  
Jednym z opublikowanych artykułów pokonferencyjnych jest...

sobota, 15 stycznia 2011

Audycje radiowe o "Ponurym" i "Nurcie" z 1965 r.

"Radia Wolności" to najnowszy serwis Polskiego Radia. "Serwis udostępnia tysiące archiwalnych audycji spoza żelaznej kurtyny: RWE, BBC, Radia France Internationale. Z czasem dołączy Głos Ameryki, Deutsche Welle, Radio Sztokholm i inne stacje, nadające do Polski przed 1989 rokiem."
 
Te audycje były jedynym głosem prawdy, który przebijał się do Kraju przez warkot zagłuszarek. Władze wszelkimi środkami próbowały ograniczać dostęp do informacji bez cenzury. Za słuchanie „wrażych rozgłośni” groziły represje, od wyrzucania z pracy czy studiów, po zesłania do obozów pracy i kary więzienia. Do rangi symbolu urasta fakt, iż w trakcie poznańskiego Czerwca 56 robotnicy starali się zniszczyć urządzenia zagłuszające.

wtorek, 11 stycznia 2011

Działalność NKWD w Polsce w latach 1944-1945

Z inicjatywy Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu i Delegatury IPN w Radomiu powstał Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Rozpoczynając swoją działalność edukacyjną i popularyzatorską, Klub zaprasza na wykład pt. "Działalność NKWD w Polsce w latach 1944-1945", który wygłosi dr Andrzej Chmielarz z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Marcin Sołtysiak, Przewodniczący Klubu "Grota" im. w Radomiu.

sobota, 8 stycznia 2011

Kilka słów o pewnym polowaniu ...

Chciałabym dzisiaj poruszyć wydarzenie, które mogło przyczynić do rozpracowania agenturalnej działalności Jerzego Wojnowskiego w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury” jeszcze wczesną jesienią 1943 r. Na skutek jednak rozmaitych czynników pozostało ono bez echa, powodując kontynuację podwójnej aktywności „Motora” i dalszy proces inwigilacji oddziałów partyzanckich przez Gestapo.
 
Wydarzeniem tym było polowanie dwóch mężczyzn – Gerulfa Meyera, dowódcy żandarmerii w powiecie kieleckim oraz ...