sobota, 15 marca 2014

Tablica pamięci "Nurta" w Łodzi


Już za kilka dni, 24 marca, minie 38. rocznica śmierci mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta", drugiego dowódcy Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury", I batalionu 2 pp Leg. AK i wreszcie 2 pp Leg. AK. O Jego życiu i działalności pamięta się nadal, także w miejscach, z którymi związany był w swojej młodości. W związku z tym chciałbym dziś przedstawić relację z ważnej uroczystości, która miała miejsce z dala od Wykusu, bo aż w Łodzi.


12 listopada 2013 r. odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi uroczystość odsłonięcia tablicy – Kamienia Pamięci – poświęconej Absolwentowi Szkoły rocznik 1931 – mjr. cc. Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu „Nurtowi”. Uroczystość ta poprzedzona została tradycyjnym w tej szkole akcentem obchodów Narodowego Święta Niepodległości – IV Festiwalem Polskiej Pieśni Patriotycznej. W tym roku został on poświęcony pamięci mjr. „Nurta” i żołnierzy Armii Krajowej. Podczas festiwalu młodzież licealna wykonywała pieśni partyzanckie w dwóch kategoriach: zespołów klasowych i solistów. Wykonania te miały charakter konkursowy, dlatego obok przedstawicieli II LO w jury zasiedli panowie mjr Zbysław Raczkiewicz "Orzeł" – prezes Oddziału Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i ppłk Tadeusz Barański „Tatar”, żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”.
  

Z ogromnym zainteresowaniem młodzieży spotkało się wystąpienie ppłk. Tadeusza Barańskiego, podkomendnego „Nurta”, który w sposób bardzo interesujący i barwny przedstawił wspomnienia o swoim dowódcy – mjr. Kaszyńskim. Na festiwalowej widowni zasiedli przedstawiciele środowiska łódzkiego Światowego Związku Armii Krajowej, m.in. Irena Tomkiewicz, mjr Tadeusz Bratek. Najbardziej wzruszającym momentem festiwalu było brawurowe wykonanie przez ucznia klasy 3a Janka Ładniaka piosenki Weteranom z oddziału "Ponurego" autorstwa pchor. Andrzeja Gawrońskiego „Andrzeja”, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Wystąpienie to wywołało ogromne poruszenie wśród młodzieży i zaproszonych gości, a w wielu oczach pojawiły się łzy wzruszenia, zaś wykonawca otrzymał burzę braw i nagrodę „Złotego Mikrofonu”.


 Właściwa uroczystość odsłonięcia Kamienia Pamięci rozpoczęła się o godzinie 14 w sali historycznej im. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Oprócz dyrekcji, reprezentacji młodzieży i grona pedagogicznego II LO w uroczystości wzięli udział: wojewoda łódzki - Jolanta Chełmińska, łódzki kurator oświaty – Jan Kamiński, zastępca dyrektora biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Stefan Zagrodnik, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Łodzi – dr Joanna Żelazko, prezes ŚZŻAK Oddział w Łodzi – mjr Zbysław Raczkiewicz, wiceprezes ŚZŻAK – mjr Mirosław Kopa i kpt. Henryk Wojda, sekretarz ŚZŻAK – mjr Stanisław Pasikowski, mjr Włodzimierz Pajdowski, Jan Gliszczyński, prezes Okręgu Łódź Środowiska „Jodła” ŚZŻAK – mjr Tadeusz Bratek, Irena Tomkiewicz, Aleksy Dworczak, Mieczysław Miodek, Wiesław Kubik, Stanisław Żak, Ryszard Patzer – reprezentant Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt”, ppłk Tadeusz Barański „Tatar”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy szkół i nauczyciele realizujący projekt „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej” w tym koordynator projektu Tomasz Szamburski z ZSP nr 9, Jadwiga Szamburska z ZSP nr 10, pani Małgorzata Niewiadomska z XXXIII LO, dyrektor XXXIII LO Alicja Przanowska i dyrektor XVIII LO Monika Antosiak oraz Dorota Śledziewska z II LO.


Na początku wprowadzone zostały sztandary Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi oraz odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowego. Pani dyrektor II LO Jadwiga Ochocka powitała serdecznie wszystkich gości, a uczeń II LO Antek Rosjan przedstawił krótki rys biograficzny majora „Nurta”, który został wspaniale uzupełniony przez pana ppłk Tadeusza Barańskiego. Podzielił się on z zebranymi własnymi, bardzo osobistymi wspomnieniami o swoim dowódcy. Po tym wystąpieniu odsłonięto tablicę pamięci. Przecięcia wstęgi dokonali Jadwiga Ochocka, Jolanta Chełmińska, Jan Kamiński i ppłk Tadeusz Barański. Pod tablicą złożone zostały wiązanki kwiatów. Pierwszą wartę honorową przy odsłoniętej tablicy odbył ppłk Tadeusz Barański, który w ten sposób oddał cześć swojemu dowódcy. Następnie zabrała głos pani wojewoda Jolanta Chełmińska, która podkreśliła wagę wychowania patriotycznego młodzieży i potrzebę podtrzymywania tradycji. W podobnym tonie przemawiał kurator Jan Kamiński. W swoim wystąpieniu prezes Zbysław Raczkiewicz oraz Tadeusz Barański bardzo chwalili inicjatywę upamiętnienia legendarnego dowódcy, zaangażowanie w realizację tego zamierzenia dyrekcji II LO - Jadwigi Ochockiej, Dariusza Jędrasiaka oraz nauczycielki historii Doroty Śledziewskiej. Na ich ręce złożyli podziękowania i kwiaty. Uroczystość zakończyła się wykonaniem przez młodzież II LO dwóch pieśni: pieśni Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” - Więc szumcie nam jodły piosenkę oraz wspomnianej już wcześniej piosenki Weteranom z oddziału "Ponurego".
Dorota Śledziewska
nauczyciel historii w II LO
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza