poniedziałek, 17 marca 2014

Skwer im. "Halnego" w Starachowicach

W dniu 4 marca 2014 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Podczas obrad radni przyjęli 18 uchwał spośród 19 zgłoszonych. Jedną z nich była uchwała nr II/5/2014 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Armii Krajowej w Starachowicach. Od tego dnia nosi imię zmarłego niedawno ppor. cz.w. Zdzisława Rachtana „Halnego”, zasłużonego żołnierza Armii Krajowej oraz Honorowego Obywatela Starachowic.

W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać:
Rada Miejska w Starachowicach, w związku ze śmiercią ppor. czasu wojny Zdzisława Rachtana „Halnego” Honorowego Obywatela Miasta Starachowice wnosi o nadanie skwerowi przy alei Armii Krajowej położonemu na działkach 1221/2 i 1227 (na skwerze usytuowana jest fontanna) Jego imienia. Rada Miejska nadała w 2012 roku ś.p. Zdzisławowi Rachtanowi Honorowe Obywatelstwo Miasta uwzględniając jego zasługi za działalność na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez udział w walce zbrojnej w szeregach Armii Krajowej pod dowództwem mjr. Jana Piwnika „Ponurego” oraz mjr Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, za patriotyczną postawę podczas całego życia, za wielki wkład w upamiętnianie bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, za kultywowanie szczytnych tradycji narodowych oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń w duchu służby Ojczyźnie. W naszym przeświadczeniu osoba tak wybitna w pełni zasługuje na upamiętnienie poprzez nadanie jej imienia jednemu z reprezentacyjnych miejsc naszego miasta. Ten uczęszczany skwer dzięki swej nazwie stanie się miejscem przywołującym pamięć ś.p. Zdzisława Rachtana. Podejmując uchwałę Rada Miejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznych środowisk i mieszkańców naszego miasta, dla których ppor. „Halny” był wzorem Polaka i patrioty.
_______________________________
Źródło:

1 komentarz:

  1. Gwoli uzupełnienia dodam, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 z 23 radnych.RP

    OdpowiedzUsuń