piątek, 28 marca 2014

Drugie wydanie biografii „Ponurego” opublikowane

Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy bohaterskiej śmierci mjr. (płk.) Jana Piwnika „Ponurego” nakładem Oficyny Wydawniczej Rytm oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ukazało się II wydanie książki mojego autorstwa pt. Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika. Wstęp do książki napisał zmarły w styczniu ppor. cz. w. Zdzisław Rachtan „Halny”, Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari kl. V, wieloletni Senior Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "PONURY"-"NURT". W 2012 r. za pierwsze wydanie niniejszej pracy zostałem uhonorowany Nagrodą im. Profesora Tomasza Strzembosza dla autora najlepsze (debiutanckiej lub drugiej w karierze) książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Publikacja oparta została na bogatym materiale źródłowym z archiwów w Polsce i Wielkiej Brytanii. W dużej części są to źródła niepublikowane, pozwalające zrekonstruować nieznane okresy życia bohatera niniejszej książki oraz wskazać błędy faktograficzne dotychczas powielane w literaturze przedmiotu. Oprócz archiwaliów, w pracy wykorzystano szereg relacji oraz wspomnień, przez co wiele jej fragmentów ma charakter czysto dokumentalny.

Cichociemny por. Jan Piwnik "Ponury"
(Kwatera Mjr. "Ponurego" w Janowicach)
„Ponury” był postacią nieprzeciętną, o niezwykle twardym charakterze oraz wielkiej charyzmie. To jeden z najsłynniejszych cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej, legendarny dowódca partyzantki w Górach Świętokrzyskich oraz na Nowogródczyźnie. W okresie międzywojennym oficer rezerwy artylerii, funkcjonariusz Policji Państwowej oraz ochroniarz polskich premierów. Podczas wojny obronnej 1939 r. dowódca kompanii policyjnej broniącej linii Pilicy. Internowany na Węgrzech, skąd zbiegł i poprzez Jugosławię oraz Włochy przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. Po ewakuacji Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii służył w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców, przemianowanej następnie na 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową. Wszechstronnie wyszkolony na kursach dla cichociemnych. W listopadzie 1941 r. zrzucony do Polski jako jeden z pierwszych skoczków.

Por. Jan Piwnik "Ponury"
oraz ppor. Waldemar Szwiec "Robot"
(fot. BIP KG AK)
W strukturach podziemia początkowo w KG ZWZ-AK w komórce odbioru zrzutów „Syrena", następnie dowódca II Odcinka wydzielonej organizacji dywersyjnej „Wachlarz” oraz wykładowca w szkole dywersyjnej „Zagajnik”. Od maja 1943 r. dowódca partyzantki na Kielecczyźnie, a od czerwca tego samego roku szef dywersji Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Twórca największej w tym czasie siły partyzanckiej w tej części Europy – Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Po przeniesieniu w 1944 r. na Nowogródczyznę dowódca VII batalionu 77 pp AK oraz Zgrupowania „Zachód” Okręgu Nowogródzkiego AK. Poległ 16 czerwca 1944 r., podczas ataku na strażnicę graniczną w Bohdanach pod Jewłaszami. W okresie PRL znienawidzony przez władzę ludową i usilnie kreowany na bandytę, faszystę, zdrajcę. Legenda o Nim jednak przetrwała…


SPIS TREŚCI
 
Do Czytelnika (Zdzisław Rachtan)

Wstęp

Rozdział I. W epoce zaborczej i II RP
1. Dzieciństwo i młodość
2. Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii
3. Praktyka w 10 Pułku Artylerii Ciężkiej w Przemyślu
4. W szkole policyjnej i na ćwiczeniach w 10 pac-u
5. Służba w Policji Państwowej i ćwiczenia w 2 Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie

Rozdział II. Wojenne początki
1. Wojna obronna 1939 roku
2. Pobyt na Węgrzech i przejście do Francji
3. W 4 Dywizji Piechoty we Francji

Rozdział III. Na Wyspach Brytyjskich
1. Od 2 Brygady Strzelców do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
2. Cichociemni
3. Jan Piwnik cichociemnym
4. Przerzut do kraju – Operacja „Ruction”

Rozdział IV. Konspiracja
1. W komórce odbioru zrzutów „Syrena”
2. „Wachlarz”
3. Jan Piwnik w „Wachlarzu”
4. Rozbicie więzienia pińskiego
5. W Warszawie
6. Wstępne prace nad zorganizowaniem oddziału partyzanckiego

Rozdział V. W Górach Świętokrzyskich
1. Organizowanie Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”
2. Lipiec 1943
3. Sierpień 1943
4. Wrzesień 1943
5. Październik 1943
6. Listopad 1943–styczeń 1944

Rozdział VI. Nowogródczyzna
1. Droga na Nowogródczyznę
2. Pierwsze zadania na nowym terenie
3. Organizowanie VII batalionu 77 pułku piechoty AK
4. „Ponury” jako dowódca VII batalionu
5. Uderzenia na Stützpunkty. Śmierć i pogrzeb „Ponurego”

Rozdział VII. Powrót
Zamiast zakończenia
Kalendarium
Wykaz odznaczeń nadanych Janowi Piwnikowi

Rozdział VIII. Załączniki

Bibliografia

Źródła zdjęć

Wykaz szkiców

Wykaz skrótów

Indeks osobowy
ISBN 978-83-7399-594-9
Format 176x248 mm, s. 360
Rok wydania 2014
Oprawa twarda


Książkę można nabyć TUTAJ

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza