poniedziałek, 27 maja 2013

Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej

1 czerwca 2013 r. w Bodzentynie odbędzie się konferencja poświęcona dziejom miasta i okolic „Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013”, zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Patronat medialny nad konferencją objął Magazyn Historyczny „Mówią wieki”. Konferencja odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie, Rynek Górny 11.

PROGRAM:

10.00–10.30
Otwarcie obrad i powitanie Gości:
 • Stanisław Marek Krak – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Przedmowa:
 • prof. dr hab. Marek Przeniosło – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UJK
 • prof. UJK dr hab. Lidia Michalska-Bracha – Prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK
10.30–11.30
 • prof. dr hab. Mieczysław Markowski (IH UJK) – Bodzentyn w przededniu wybuchu II wojny światowej
 • dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK) – Działalność delegatury RGO w Bodzentynie w latach 1940–1945
 • dr Tomasz Domański (IPN) – Pozaetatowa placówka policji niemieckiej w Bodzentynie w okresie II wojny światowej
11.30–11.50 przerwa
  
11.50–12.50
 • prof. UJK dr hab. Ryszard Gryz (IH UJK) – Z dziejów parafii Bodzentyn w latach okupacji hitlerowskiej
 • dr Marek Jedynak (IPN) – Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”
 • dr Tomasz Domański (IPN) – Niemieckie akcje represyjne w gminie Bodzentyn
12.50–13.10 przerwa 
  
13.10–14.10
 • Stefan Rachtan (Bodzentyn) – Szkolnictwo w Bodzentynie w okresie okupacji ze szczególnym uwzględnieniem tajnego nauczania
 • Maria Domańska-Nogajczyk (UJK) – Pacyfikacja Bodzentyna w świadomości i pamięci mieszkańców
 • Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej) – Pamięci ofiar… Pomniki, tablice i inne formy pamięci o ofiarach II wojny światowej na terenie miasta i gminy Bodzentyn
14.10–15.00 dyskusja
 • Podsumowanie i zamknięcie obrad
Serdecznie zapraszamy!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.