wtorek, 5 kwietnia 2011

Jerzy Witold Sęk "Świstak"

Plut. pchor. Jerzy Witold Sęk ps. "Świstak", syn Andrzeja i Marianny z d. Lenarczyk, ur. 29 sierpnia 1925 r. w Radomiu. W 1932 roku rozpoczyna naukę w siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Szkołę ukończył w czerwcu 1939 roku. Należał do szkolnej drużyny harcerskiej. 
 
W maju 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej. Przeszedł kursy dywersyjno-minerskie w Warszawie w mieszkaniu na Mokotowie. Następnie wyjechał wraz z grupą "spalonych" członków konspiracji warszawskiej w Góry Świętokrzyskie. Otrzymał przydział do...
Plutonu I Warszawskiego w stopniu strzelca. Przeszedł cały szlak bojowy II Zgrupowania ppor. "Robota". Na okres zimy został zdemobilizowany i przerzucony do Warszawy. 
 
 
W lutym 1944 roku wyjechał na Nowogródczyznę w ślad za por. "Ponurym". Był w ekipie m.in. wraz z ppor. Wincentym Waligórskim „Witkiem”, kpr. pchor. Januszem Skalskim "Linem", kpr. pchor. Tadeuszem Romanem „Tadzikiem Dużym” oraz kpr. pchor. Januszem Munkiem „Januszem”. Zostali przetransportowani na wschód w największej operacji przerzutowej (tzw. „Cyrk Borka”), zorganizowanej przez komórkę AK „Start III”, do zadań której należało zaopatrywanie partyzantki oraz Kedywu Okręgu AK Nowogródek. Z Warszawy wyruszyli 23 lutego 1944 r. Grupa liczyła ponad 60 osób. Składa się z dwóch ekip: z żołnierzy Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK), którzy mieli wzmocnić istniejące już na Nowogródczyźnie oddziały tejże organizacji oraz z tzw. „komandosów”, do których oni właśnie się zaliczali. Całością przerzutu dowodzi rtm. Tomasz Zan ps. „Borek”.
 
 
Początkowo kpr. pchor. „Świstak” wszedł w skład 1 kompanii VII batalionu 77 pp AK. Po reorganizacji batalionu przeniesiony został do 4 kompanii do plutonu szturmowego dowodzonego przez kpr. pchor. Janusza Skalskiego „Lina”. Został dowódcą drużyny. W VII batalionie służył do jego rozwiązania w dniu 19 lipca 1944 r. Następnie przedzierał się na zachód w kierunku Warszawy (prawdopodobnie dotarł do Kampinosu).
 
 
 Dalsze losy „Świstaka” nie są znane. Prawdopodobne tereny jego konspiracyjnej działalności to okolice Zwolenia lub/i Ciepielowa, pod rozkazami ppor. Wincentego Waligórskiego „Witka”. Być może w tej grupie „Świstak” doczekał końca wojny i zaangażował się w dalszą działalność w podziemiu poakowskim.
 
 
"Świstak" zginął w 1945 roku w starciu z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (prawdopodobnie podczas organizowanego przez „Witka” zamachu na Posterunek MO w Zwoleniu). Pierwotnie pochowany został na cmentarzu w Zwoleniu. Następnie przeniesiono jego zwłoki na cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Spoczywa w Kwaterze Legionowej.

Marek Pietruszka

Jeżeli ktoś z czytających ma informacje na temat losów "Świstaka", prosimy o kontakt na naszego maila.

____________________
Fotografie pochodzą ze zbiorów Marka Pietruszki. Fotografia nr 3 jest autorstwa Jerzego Konderki.
  1. Zdjęcie wykonane 1944 roku tuż przed wyjazdem na Nowogródczyznę.
  2. Jerzy Sęk w mundurze harcerskim, 1939 r.
  3. Jerzy Sęk „Świstak” drugi z prawej, Wykus 15 września 1943 r.
  4. Jerzy Sęk „Świstak” pierwszy z prawej zdjęcie wykonano w Zwoleniu w 1945 r.
  5. Cmentarz w Radomiu, lipiec 2010 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.