czwartek, 5 sierpnia 2010

Nowy album o Michniowie

Michniów w literaturze dotyczącej II wojny światowej na Kielecczyźnie pojawiał się już nie jeden raz. Często jest jednak na drugim planie, w tle partyzanckich działań. O tragedii tej świętokrzyskiej wsi pisali nieliczni, m.in. Longin Kaczanowski. Warto zatem zwrócić uwagę na najnowsze wydawnictwo pt. MICHNIÓW. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Autorką jest Ewa Kołomańska, pracująca w Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
Zawartość albumu najlepiej odda recenzja wydawnicza dr. Tomasza Domańskiego z Delegatury IPN w Kielcach:
„Wciąż jednak w sprawie pacyfikacji Michniowa przeprowadzonej przez niemieckie formacje policyjne, a zwłaszcza samej wsi i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej nie powiedziano ostatniego słowa.
Przekonuje o tym album „Michniów” […] poświęcony tragedii michniowskiej. […] Na uwagę zasługuje zarówno szata graficzna albumu, jak też tekst przewodni. Warstwa graficzna albumu, poprzez odpowiedni dobór zdjęć, przedstawia w formie migawek obraz życia wsi przed II wojną światową, losy michniowian pod okupacją niemiecką, współpracę z ruchem oporu, zagładę wsi z 12-13 VII 1943 r. oraz życie mieszkańców po zagładzie. Kontynuacją tych obrazów jest szereg fotografii prezentujących uroczystości rocznicowe ku czci ofiar pacyfikacji oraz powstanie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Warto podkreślić, że część fotografii nie była dotąd publikowana. […]
W recenzowanym tekście przewodnim dominują przede wszystkim znane już historykom ustalenia dotyczące sprawców i okoliczności przeprowadzenia pacyfikacji. Fakt ten nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń bowiem celem pracy jest wszak popularyzacja wiedzy o wydarzeniach w Michniowie z 12-13 VII 1943 r. Temu też służy, będąca poniekąd odrębną częścią tekstu, przybliżona przez E. Kołomańską idea rozbudowy Mauzoleum”[1].
Tyle z recenzji. Album jest naprawdę interesującą publikacją. Zawiera fotografie dokumentujące nie tylko Michniów, ale także jego mieszkańców, a jednocześnie żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, z którymi wieś współpracowała cały czas. Myślę, że każdy zainteresowany historią Zgrupowań nie tylko powinien mieć w swojej bibliotece to wydawnictwo, ale również odwiedzić Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
_______________________
Informacje o możliwości nabycia albumu w Muzeum Wsi Kieleckiej pod nr tel. 41 344 92 97, fax 41 344 50 08 lub poprzez e-mail.

_______________________
Przypisy:
[1] T. Domański, Recenzja [w:] E. Kołomańska, Michniów, Kielce 2010, s. 85-86.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza