czwartek, 8 lipca 2010

Szare Polówki

Prowadząc badania wokół osi, którą wyznacza Wykus i jego fenomen, nie mogłem ominąć ważnego tematu jakim jest działalność środowisk harcerskich utożsamiających się z etosem Armii Krajowej i testamentem Polskiego Państwa Podziemnego. Skarżyskie środowisko, które od lat końca lat siedemdziesiątych zaangażowało się w działania niezależne, wykraczające poza oficjalne kanony programowe ówczesnego ZHP, stało się dla mnie polem do głębszej kwerendy archiwalnej.
Wstępne ustalenia prezentuję Państwu w najnowszym "Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej" nr 5-6/2010. Artykuł Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki” ma pokazać...
współdziałanie i inicjatywy młodych instruktorów chcących przełamać monopol socjalistycznego i centralnie sterowanego ZHP.

Najnowszy numer „Biuletynu IPN” związany jest ze stuleciem Harcerstwa. Dzieje skautingu, który w Polsce szybko przybrał nazwę „harcerstwo” (odniesienie do polskiej tradycji – harcerz to rycerz mogący harcować, harcownik, mający prawo walczyć na przedpolu przed bitwą na oczach wojsk) od 1910 r. do lat dziewięćdziesiątych połączyliśmy w tym numerze z dziejami młodzieżowych organizacji konspiracyjnych. W rubryce „Wydarzenia” umieściliśmy m.in. homilię z Mszy św. podczas której został beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko. Zachęcamy do lektury (stron 208, cena 8 zł).
Do nabycia w księgarniach Empik lub Księgarni IPN.poczytaj.pl .

Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU
W służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. O skautingu i harcerstwie z Wojciechem Hausnerem rozmawia Barbara Polak

KOMENTARZE HISTORYCZNE
Leszek Rysak – Początki harcerstwa
Sebastian Piątkowski – Harcerstwo polskie w okresie okupacji 1939–1945
Wojciech Hausner – Harcerstwo wobec rzeczywistości PRL
Jacek Wołoszyn – Tajny Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska
Marcin Kapusta – Harcerski Ruch Antykomunistyczny
Przemysław Bartkowiak, Daniel Koteluk – Cel: „socjalistyczna mentalność”. Indoktry-nacja młodzieży w szeregach OH ZMP na terenie województwa zielonogórskiego
Marek Jedynak – Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare Polówki”
Tomasz Podkowiński – Od Ruchu Zawiszackiego do Skautów Europy
Bogusław Wójcik – „Stajemy do walki o sprawiedliwość”. Niepodległościowe zmagania młodzieży na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956
Dariusz Misiejuk – „Łączyła nas nienawiść do ZSRR”. Organizacje młodzieżowe w Głubczycach (1946–1955)
Andrzej Ropelewski – Poakowski oddział zbrojny „Trupia Czaszka”
Filip Musiał – Wolność w obozie dla młodocianych
Joanna Żelazko – „Katyń” przykładem konspiracji młodzieżowej
Artur Ossowski – „Stalinie, tyś mordował Polaków w Katyniu!”. Retoryka antykomunistyczna konspiracji młodzieżowej na przykładzie ulotek odnalezionych w aktach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi
Paweł Skorut – Rozpracowanie dziewczęcej organizacji „Orlęta”
Marek Wierzbicki – Niezależne ugrupowania młodzieżowe w Polsce (1980–1989)

SYLWETKI
Rafał Sierchuła – „Poznańska piątka” – historia wojenna
Andrzej W. Kaczorowski – Autor wiersza „Wszystko, co nasze…”. Ignacy Kozielewski (1882–1964)
Wojciech Jerzy Muszyński – Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek (1881–1941)
Ewa Celińska-Spodar – „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę…”. Andrzej Romocki „Morro” (1923–1944)
Iwona Spałek, Robert Spałek – Koszmary, które śnią się po nocach. Rys biograficzny Stefanii Szantyr-Powolnej

POLEMIKI
Adam Hlebowicz – Historia czy ideologia?

ZMARLI
Krzysztof A. Tochman – Zdzisław Luszowicz „Szakal” (1914–2010)
Zginęli w drodze do Katynia

RECENZJE
Marta Kubiszyn – Świadectwa z lat 1939–1989

WYDARZENIA
Beatyfikacja księdza Jerzego. Homilia abp. Angelo Amato
Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem
„ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI”

________________________________
Tekst i grafika pochodzą z portalu Instytutu Pamięci Narodowej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza