poniedziałek, 3 maja 2010

Daty, które przyniosły owoce...

Problem agentury wewnątrz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” wciąż budzi spore zainteresowanie. Stan dzisiejszej wiedzy odnośnie tego zagadnienia zawdzięczamy przede wszystkim publikacjom dr. C. Chlebowskiego, który jako pierwszy podjął proces prześwietlenia jednego z agentów - „Garibaldiego”. Są jednak rzeczy, których dr Chlebowski nie zdołał przedstawić. Taką kwestią są daty składania agenturalnych meldunków przez Wojnowskiego...
Niektóre z nich udało mi się ustalić. Nie jest to jednak pełen wykaz. Materiał źródłowy dotyczący agentury Gestapo w oddziałach partyzanckich jest bardzo mocno okrojony. Nie zachowały się ewidencyjne teczki agentów. Wiemy dziś, że każdy informator posiadał swoją teczkę operacyjną, w której znajdowały się m.in. wszystkie jego meldunki, jak również zobowiązanie, które podpisywał przed podjęciem konfidencjonalnej współpracy. Tego dziś nie ma... Zdołałam jednak ustalić kilka wizyt Wojnowskiego w kieleckiej placówce Gestapo. Dokumenty poświadczają je w dniach: 23 września oraz 1, 10, 11, 13, 17, 20 i 23 października 1943 r.
Na podstawie analizy tych dat można podjąć próbę poszukiwań związku wizyt Wojnowskiego z wsypami, jakie następnie miały miejsce. I tak data 1 października poprzedzała obławę na młyn Władysława Cioka. Najprawdopodobniej „Motor” uzyskał informacje o planowanym spotkaniu w młynie, poznał datę, godzinę oraz planowanych uczestników wojskowej narady i o tym wszystkim powiadomił Gestapo w dniu 1 października. Dzięki tym informacjom Gestapo zdołało zaplanować obławę na zgromadzonych w młynie w 6 dni później.
Data 13 października poprzedzała obławę na dowódcę II Zgrupowania ppor. „Robota” w Wielkiej Wsi w dniu następnym. Z tą również akcją wiązała się prawdopodobnie wizyta „Motora” w placówce Gestapo w dniu 17 października. Wiemy, że znaleziony przy poległym „Robocie” notes został przez Niemców dogłębnie zbadany. Z pewnością informacje w nim zamieszczone wymagały skonsultowania, czemu prawdopodobnie mogła służyć wizyta Wojnowskiego w dn.17 października.
Wizyty 20 oraz 25 października, w mojej opinii, poprzedzały mającą nastąpić w kilka dni później III obławę na zgromadzone w lesie partyzanckie oddziały.
Powyższa próba powiązania wizyt „Garibaldiego” z akcjami przeciwpartyzanckimi, jakie wkrótce nastąpiły, opiera się jednak wyłącznie na sferze hipotez.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza