poniedziałek, 8 września 2014

Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach

Z nieukrywaną przyjemnością przedstawiam Państwu kolejną książkę, która jest pokłosiem ostatnich pięciu lat pracy mojej i moich Koleżanek i Kolegów z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach [1918] 1946–1954 [2013], wstęp: Marek Jedynak, Robert Piwko, inwentarz opracował zespół: Iwona Czyżyk, Marek Jedynak, Robert Piwko, Katarzyna Polit, Łukasz Kasza, Michał Zawisza, Wydawnictwo BARBARA i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków 2014, ss. 121 + CD ss. 1225.

Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach funkcjonował na terenie województwa kieleckiego w latach 1946+1954. Jego zbrodnicza działalność została udokumentowana na kartach ponad 4000 jednostek aktowych. Akta te obecnie znajdują się niemal w całości w archiwum Delegatury IPN w Kielcach.
    
W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się na prezentacji głównych zasad funkcjonowania Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz dokonali analizy procesów archiwotwórczych zachodzących w jego registraturze. Powstał w ten sposób rzetelny przewodnik po zespole archiwalnym akt stanowiących świadectwo tragicznych zdarzeń minionej epoki.
  
Do inwentarza dołączona została płyta CD, która zawiera listę osób sądzonych przez WSR w Kielcach. W przystępnej, cyfrowej formie na ponad 1200 stronach odnaleźć można także informacje o kategorii przestępstwa oraz krótki opis zarzucanych czynów.
    
Pozostając tematycznie wokół Wykusu należy dodać, że także żołnierze "Ponurego" i "Nurta", którzy zaangażowali się w działalność konspiracji niepodległościowej po 1945 r., zetknęli się z komunistycznym wymiarem "sprawiedliwości". Część z nich sądzona była w WSR w Kielcach. Jeżeli ich akta zachowały się, w prezentowanym inwentarzu na pewno znajdzie się na ten temat informacja.
  
Książkę można kupić w sklepie internetowym Wydawnictwa Barbara.
   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza