środa, 5 września 2012

Nominacje do Nagrody im. Tomasza Strzembosza 2012

We wtorek, 11 września 2012 r. o godz. 15.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79) w Warszawie nastąpi rozstrzygnięcie IV edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza przyznawanej dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski (od wybuchu II Wojny Światowej do 1989 roku).
  
Jury konkursu, obradujące w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) do tegorocznej nagrody nominowało 5 spośród 15 nadesłanych książek (kolejność przypadkowa):
  • Łukasz Modelski, Dziewczyny wojenne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
  • Hubert Wilk, "Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.
  • Łukasz Polniak, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.
  • Wojciech Königsberg, Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011.
  • Krzysztof Kacprzak, Podziemie zbrojne na Mazowszu północnym w walce z systemem komunistycznym 1945-1952, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2011.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza.

Nagroda po raz pierwszy wręczona została 11 września 2008 r. W gronie dotychczasowych laureatów są: dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.) za książkę Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, dr Tadeusza Ruzikowski (2010 r.) za książkę Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983 i dr Jarosław Pałka (2009 r.) za książkę Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa.

Nagrodą główną w konkursie jest 20.000 PLN.
______________________

1 komentarz:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.