wtorek, 27 września 2011

72. rocznica Polskiego Państwa Podziemnego

Dzisiaj przypada 72. rocznica ustanowienia Polskiego Państwa Podziemnego. Święto to ustanowione zostało 11 września 1998 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować

walkę przeciwko obydwu okupantom. 8 listopada 1939 roku powołany został Związek Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu jako organizacja wojskowa o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. Na jego czele stanął generał Kazimierz Sosnkowski. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jednym z głównych zadań dowództwa stało się przyspieszenie akcji scalenia wszystkich grup wojskowych w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodźstwie. Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami (zgodnie z możliwościami i dostępnymi środkami) oraz przygotowywanie kadr, a następnie sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

Dzień ten obchodzony był również w Wąchocku. Organizatorami były Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starachowicach i Wąchocku oraz Hufiec ZHP Starachowice. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli Andrzej Matynia, Starosta Powiatu Starachowickiego oraz Jarosław Samela, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.Prelekcję na temat historii Polskiego Państwa Podziemnego – przy kapliczce św. Jacka w lesie „Sina Woda” pod Wąchockiem wygłosił Marek Jedynak z Delegatury IPN w Kielcach.

W spotkaniu wzięła przede wszystkim duża liczba młodzieży szkolnej z gminy Wąchock i Starachowice. Były m.in. reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. "Ponurego" w Starachowicach i Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi, a także Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Wąchocku. Obok młodzieży zjawili się również żyjący uczestnicy II wojny światowej i tworzący Polskie Państwo Podziemne żołnierze i konspiratorzy.

Uroczystość uświetnił dodatkowo występ zespołu Echa Leśne przy ŚZŻAK w Wąchocku oraz ekspozycja broni palnej z okresu II wojny światowej udostępniona przez Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Zapraszamy do galerii.

___________________
Informacja o Polskim Państwie Podziemnych pochodzi z portalu Instytutu Pamięci Narodowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz