Polecane publikacje

W niniejszej zakładce znajdą Państwo tytuły publikacji związanych przede wszystkim z historią Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury", 2 Pułku Piechoty Legionów AK, istniejącego od 1957 r. Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"-"Nurt" oraz szeroko rozumianego ruchu kombatanckiego. Większość moich opracowań, które tu przywołuję, znajduje się w formacie pdf w serwisie naukowym Academia.
  
W zestawieniu uwzględniam pozycje wydane drukiem i dostępne szeroko Czytelnikom na terenie całego kraju. Jeżeli według Państwa należy dopisać jakiś tytuł proszę o kontakt via e-mail.


2018
 • Stanisław Krogulec, Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, Michniów 2018 [dystrybucja: Fundacja "Pomnik-Mauzoleum" w Michniowie]
 • 30. rocznica powtórnego pogrzebu płk. Jana Piwnika „Ponurego”, red. Marek Jedynak, Wykus 2018 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Rodzina Szwieców – mieszkańcy toruńskich Rybaków [w:] Historia, duszpasterstwo, wychowanie. 70 lat obecności michalitów w Toruniu, red. dk. Waldemar Rozynkowski, ks. Krzysztof Winiarski CSMA, Toruń 2018 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Tradycja powstania styczniowego w działalności żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, „Biuletyn Informacyjny Studium Polski Podziemnej” [Londyn] 2018, nr 13 [dystrybucja: SPP]
 • Ksawery Jasiak, Marek Jedynak, Józef Kempiński (1916–1991) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. V, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2018 [dystrybucja: IPN]
 • 100 postaci na 100-lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej, red. Dariusz Kowalczyk (przew.), Marian Jankowski, Marek Jedynak, Jan Nowak, Wojciech Pasek, Marian Wikiera, Krzysztof Woźniak, Końskie 2018 [dystrybucja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie]
 • Marek Jedynak, Jan Nowak, Łukasz Szteleblak, Tropami żołnierzy "Ponurego", Końskie 2018 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Stanisław Wolff - partyzancki kronikarz, "Dodatek Historyczny IPN" 2018, nr 1 [pobierz]
2017
 • Marek Jedynak, Środowiska kombatantów Armii Krajowej w PRL 1956–1989 (na przykładach Warszawy i Kielecczyzny) [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. Marek Kornat, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin–Warszawa 2017 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Zusammenarbeit der Dörfer mit den AK-Partisaneneinheiten [im:] Region Kielce unter deutscher Okkupation (1939–1945): Menschenopfer, [b. red.], Kielce 2017 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017, R. XXVII, nr 8 (328).
 • Lucjan Krogulec "Lutek", O każdy kamień i drzewo w lesie, Siedlce 2017 [nakład wyczerpany]
 • Cezary Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, wyd. VIII, [przedmowa: Marek Jedynak] Warszawa 2017 [dystrybucja: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"]
2016
 • Marek Jedynak, Zasady stosowania kryptonimów i szyfrów w korespondencji służbowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK (1943/1944 r.), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, R. XVIII (LXVIII) nr 4 (258) [pobierz]
 • Marek Jedynak, Oddział Warszawiaków. Nieznany epizod powrześniowej konspiracji (1939–1941) [w:] Z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie 1939–1945, red. Jerzy Gapys, Tomasz Domański, Kielce 2016 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (1921–1943). Harcerski instruktor i partyzancki dowódca, Kielce 2016 [dystrybucja: IPN]
 • Marek Jedynak, Polskie świętowanie pod niemiecką okupacją, „Mówią wieki” 2016, nr specjalny [z okazji Święta Niepodległości].
 • Robert Piwko, Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu (1944–1946). Działalność organizacji Bronisława Sokołowskiego "Franta" oraz represje komunistyczne wobec jej członków, Kielce–Kraków 2016 [dystrybucja: Wydawnictwo Barbara]
 • Marek Jedynak, Partyzancka akcja na pociąg pod Wólką Plebańską 4 września 1943 r., „Kwarta. Pismo Historyczno-Społeczne” 2016, nr 1 (18).
2015
 • Marek Jedynak, Fulfilling “The Testament of the Polish Underground State” by the members of the Community of the Home Army Świętokrzyskie Partisan Groups “Ponury” and “Nurt”, „Studia Humanistyczno-Społeczne” („Humanities and Social Studies”) 2015, t. 10 [pobierz]
 • Marek Jedynak, 4 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania, red. Urszula Oettingen, Wiesława Rutkowska, Jan Główka, Kielce 2015 [pobierz]
 • Marek Jedynak, Realizacja „Testamentu Polski Walczącej” przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” [w:] Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach, red. Ryszard Gryz, Kielce 2015 [dystrybucja: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach]
 • Marek Jedynak, Tadeusz Ignacy Rylski "Ostoja", "Tytus" fotograf i żołnierz Armii Krajowej, "Dodatek Historyczny IPN" 2015, nr 2 [pobierz]
2014
  • Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór i opracowanie Marek Jedynak, Kielce–Kraków 2014 [dystrybucja: Wydawnictwo Barbara]
  • Marek Jedynak, Działalność polityczna i propagandowa ośrodka opatowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” [w:] Studia nad rozwojem miasta Opatowa i powiatu opatowskiego, t. II: Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, red. Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Kielce–Opatów 2014 [pobierz]
  • I nie widziałem ich więcej wśród żywych… Pacyfikacja Michniowa 12-13 lipca 1943 r. w dokumentach i relacjach, wstęp i oprac. Tomasz Domański, Kraków 2013 (wydane w 2014 r.) [dystrybucja: Wydawnictwo Barbara]
  • Marek Jedynak, Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” (1957–1989), Kielce-Kraków 2014 [dystrybucja: Wydawnictwo Barbara]
  • Każdego roku 27 września, opracowanie i koncepcja graficzna Zdzisław Rachtan "Halny" i Małgorzata Balasińska, Warszawa 2014 [dystrybucja: Małgorzata Balasińska]
  • Marek Jedynak, System kar w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” 2014, nr 2 (37) [pobierz]
  • Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach [1918] 1946-1954 [2013], wstęp: Marek Jedynak, Robert Piwko, inwentarz opracował zespół: Iwona Czyżyk, Marek Jedynak, Robert Piwko, Katarzyna Polit, Łukasz Kasza, Michał Zawisza, Kielce-Kraków 2014 [pobierz]
  2013
  • Marek Jedynak, Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta” [w:] Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013, red. Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło, Marek Jedynak, Kielce 2013 [pobierz].
  • Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013, red. Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło, Marek Jedynak, Kielce 2013 [pobierz].
  • Marek Jedynak, Agent gestapo w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” 2013, nr 4 (35) [pobierz]
  • Jarosław Szymczyk, Marek Jedynak, W stronę tradycji i tożsamości. Mjr Jan Piwnik „Ponury” patronem KWP w Kielcach, „Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny” 2013, nr specjalny [Materiały międzynarodowego sympozjum Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność, red. Zbigniew Judycki] [pobierz].
  • Maria Weber, Emilia Malessa „Marcysia” 1909–1949. Wybawieniem jest śmierć, Warszawa 2013 [dystrybucja: Oficyna Wydawnicza "Rytm"]
  • Marek Jedynak, Wojciech Königsberg, Szczepan Mróz, Pułkownik Jan Piwnik „Ponury”, Warszawa 2013 [pobierz].
  • Longin Kaczanowski, Zagłada Michniowa, Warszawa 2013 [dystrybucja: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie]
   2012
  • Agnieszka Filus, Oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Alojzego Sikorskiego „Jaremy”: (marzec-czerwiec 1945 roku) [w:] Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989, red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012 [dystrybucja: IPN].
  • Marek Jedynak, Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny [w:] Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989, red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012 [pobierz].
  • Marek Jedynak, Wojciech Königsberg, Szczepan Mróz, Major Jan Piwnik „Ponury” (1912-1944). W 100. rocznicę urodzin, Starachowice 2012 [nakład wyczerpany].
  • Wykus pokolenia, red. Marek Jedynak, wyd. II, Wykus 2012 [pobierz]
  • Marek Jedynak, Ks. prof. Włodzimierz Sedlak w świetle dokumentów SB, "Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej" 2012, nr 3 [pobierz]
  2011
  2010
  • Sebastian Piątkowski, Marcin Sołtysiak, Antoni Heda "Szary", Kielce 2010 [dystrybucja: Muzeum Historii Kielc].
  • Marek Jedynak, Kryptonim „Jedność” – rozpracowanie Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” na Dolnym Śląsku (1957–1959) [w:] Druga konspiracja na nowym pograniczu w latach 1945–1956. Szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego na Śląsku i terenach ościennych, red. Ksawery Jasiak, Opole 2010 [pobierz]
  • Jan Zbigniew Wroniszewski, Józef Kazimierz Wroniszewski, Konecki Wrzesień, Końskie 2010 [dystrybucja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie].
  • Marian Świderski, Wśród lasów, wertepów, red. Marek Jedynak, Szczepan Mróz, wyd. II poprawione, Bodzentyn 2010 [dystrybucja: Towarzystwo Dawida Rubinowicza].
  • Marek Jedynak, Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach jako źródło do badań nad historią Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej (Studia i materiały poznańskiego IPN t. XIII), red. Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 [pobierz]
  2009
  • Marek Jedynak, Ruch Harcerski podczas uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 10–12 czerwca 1988 r., „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2009, t. V [pobierz]
  • Marek Jedynak, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Wykus” – rozpracowanie uroczystości kombatanckich żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30 [dystrybucja: portal "Zeszytów Historycznych WiN-u"]
  • Marek Jedynak, Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”, Kielce 2009 [pobierz]
  2007
  • Tadeusz Chmielowski "Klon", "Bartek", "Walter", Wagary ze Stenem. Wspomnienia wojenne ucznia koneckiego gimnazjum, Łódź 2007 [dystrybucja: Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Łodzi].
  • Marek Jedynak, Robotowcy 1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, Końskie 2007 [dystrybucja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie].
  2006
  • Cezary Chlebowski, "Ponury" major Jan Piwnik 1912-1944, Warszawa 2006 [dystrybucja: Oficyna Wydawnicza Rytm].
  • Cezary Chlebowski, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1968, 1969, 1981, 1985, 1988, 1993, Toruń 2006, Warszawa 2017.
  1997
  • Andrzej Jankowski, Michniów. Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej, Kielce 1997.
  1990
  • Henryk Pająk, Skarżysko walczące, Lublin 1990.
  1988
  • Cezary Chlebowski, Reportaż z tamtych dni, Warszawa 1986, 1988 [dystrybucja: każdy antykwariat, internet].
  • [Józef Kazimierz Wroniszewski], Śladami „Robota” po Ziemi Koneckiej. Przewodnik, wyd. I i II [Warszawa, ok. 1986–1988].
  1984
  • Mieczysław Młudzik „Szczytniak”, Polem – lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh–LSB, Warszawa 1984. 
  1980
  • Mieczysław Młudzik „Szczytniak”, Polem, lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh–LSB, Warszawa 1980.
  1978
  • Józef Kazimierz Wroniszewski, Kto przeżyje, kto przeżył, Warszawa 1978. 
  1977
  • Mieczysław Młudzik „Szczytniak”, Borem – lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh–LSB, Warszawa 1977.  1 komentarz:

  Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.