poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat

Wielkanoc niemal za nami, dlatego jeżeli zastanawiają się Państwo co zrobić w dniach 24-25 kwietnia 2019 r., zapraszam do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej "Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat", która odbędzie się w Kielcach. Organizatorami są Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Miejska Policji w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach.
 
Celem konferencji jest przedstawienie historii ewolucji europejskich struktur policyjnych na przestrzeni 100 lat. Zgodnie z założeniami organizatorów przedmiotem badań jest analiza i podniesienie poziomu wiedzy uczestników konferencji o organach porządku publicznego tj. Policji Państwowej, Policji Polskiej GG i Milicji Obywatelskiej oraz Policji w Kielcach w latach 1919-2019. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów porządku publicznego w eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostaną także indywidualne postawy funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem obecnego województwa świętokrzyskiego.
 
Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki. Organizatorzy konferencji zapraszają przedstawicieli świata nauki oraz funkcjonariuszy Policji do przygotowania artykułów, opracowań i biogramów odnoszących się do zaproponowanych obszarów tematycznych.
 
Szczegółowy program znajdą Państwo w rozwinięciu postu.


24 kwietnia 2019 r. (pierwszy dzień konferencji)
 
Miejsce – Sala Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12
 • 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30 – 11.00 - rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości i prelegentów - komendant wojewódzki Policji w Kielcach, prorektor WSEPiNM
 • 11.00 – 11.15 - wystąpienie komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka
 • 11.15-11.30 - Wykład o historii miasta Kielc - dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
 • 11.30-11.45 - Jan Piwnik „Ponury” jako wzór policjanta-Polaka na przestrzeni 100 lat” - prof. zw. dr hab. Adam Massalski
 • 11.45-12.00 - Tadeusz Ignacy Rylski „Ostoja”, „Tytus” 1904-1983 – funkcjonariusz Policji Państwowej, fotograf, żołnierz Armii Krajowej” - dr Marek Jedynak, Delegatura IPN w Kielcach
 • 12.00-12.30 - przerwa kawowa
 • 12.30-12.45 - Milicja Obywatelska w Kielcach - dr Dariusz Palacz
 • 12.45-13.00 - „Mój adres Ostaszków…" Korespondencja katyńska kieleckich policjantów - mgr Marek Jończyk, Delegatura IPN w Kielcach
 • 13.00-13.15 - Prawno-psychologiczna problematyka poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kieleckiego i miasta Kielce - st. sierż. mgr Justyna Knap. 
 • 13.15-13.30 - Stowarzyszenie Rodzina Policyjna – rys historyczny - mgr Grażyna Szkonter. 
 • 13.30-14.00 - podsumowanie pierwszego dnia konferencji i pytania do prelegentów
 • 14.00 - zakończenie pierwszego dnia konferencji.

25 kwietnia 2019 r. (drugi dzień konferencji)
   
Miejsce – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A, audytorium II

 • 9.30-9.45 - rejestracja uczestników
 • 9.45-10.00 - powitanie gości i prelegentów - komendant wojewódzki Policji w Kielcach, prorektor WSEPiNM
 • 10.00-10.15 - Policja Państwowa a przestępczość kryminalna w Kielcach w okresie międzywojennym - dr Dariusz Buras, mgr Ewa Złotnicka
 • 10.15-10.30 - Specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy służby śledczej Policji Państwowej - dr Anna Rybicka, st. sierż. mgr Łukasz Wątorek
 • 10.30-10.45 - Policja „Granatowa” w Kielcach - dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach
 • 10.45-11.00 - Organizacja Policji Państwowej w Kielcach w latach 1919-1993 - dr Dariusz Buras
 • 11.00-11.15 - Lokalizacja siedzib kieleckiej Policji w ostatnim stuleciu - podinsp. Wojciech Olejniczak, podinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny
 • 11.15-11.30 - Przekrój polityczny funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej miasta Kielce w latach 1945-1946. Rola ludowców w milicji - mgr Marzena Grosicka, Delegatura IPN w Kielcach
 • 11.30-12.00 - przerwa kawowa
 • 12.00-12.15 - Zadania i zakres działania pionu śledczego Milicji Obywatelskiej w latach 1945-1955 na przykładzie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kielcach - dr Krzysztof Wątorek.
 • 12.15-12.30 - Wyposażenie i umundurowanie Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej - st. sierż. mgr Andrzej Pawłowski
 • 12.30-12.45 - NSZZ Policjantów w Kielcach – historia powstania, formy aktywności organizacyjnej - insp. dr Waldemar Cisowski.
 • 12.45-13.00 - Nadzór prokuratorski nad postępowaniem przygotowawczym w latach 1945-1950 - Piotr Kłysz, Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód
 • 13.00-13.15 - Służba kobiet w policji na przykładzie kieleckiego garnizonu policji - mgr Anna Niedbała
 • 13.15-13.30 - Analiza przypadku spraw operacyjnych realizowanych przez kieleckie struktury Milicji Obywatelskiej - kom. dr Mariusz Michalski, naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach, nadkom. dr Paweł Łabuz
 • 13.30-13.45 - Sport „gwardyjski” w Kielcach (Kielecki Klub Sportowy Błękitni) - mgr Łukasz Pluszewski
 • 13.45-14.00 - podsumowanie drugiego dnia konferencji i pytania do prelegentów
 • 14.00 Zakończenie konferencji.

Był policjantem, to wystarczy, by go rozstrzelać - powiedział na jednym z przesłuchań szef kalinińskiego NKWD Dmitrij Stiepanowicz Tokariew, późniejszy generał bezpieczeństwa państwowego w Kazaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.