sobota, 10 maja 2014

70. rocznica udanego zamachu na Franza Wittka

W imieniu organizatorów - Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz głównego pomysłodawcy - Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach zapraszam 29 maja 2014 r. na konferencję naukową Polskie Państwo Podziemne na Kielecczyźnie. Colloquium I poświęcone 70. rocznicy udanego zamachu na agenta Gestapo Franciszka Witka vel Franza Wittka.

W rozszerzeniu wiadomości znajdą Państwo szczegółowy program spotkania.

Organizatorzy:
 • Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
 • Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach

Komitet naukowy konferencji:
 • prof. zw. dr hab. Adam Massalski (IH UJK w Kielcach)
 • dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) - przewodniczący komitetu
 • dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) - sekretarz naukowy

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Prezydent Miasta Kielc
 • Starosta Kielecki

Patronat medialny nad konferencją objęli:
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Kielce
 • Radio Em Kielce
 • Radio Kielce
 • Telewizja Świętokrzyska
 • TVP Kielce

Miejsce obrad:
 • Aula w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5 (parter).

Termin konferencji:
 • 29 maja 2014 r.

Program:
 • godz. 9.15 - prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło (IH UJK w Kielcach) - otwarcie obrad
 • godz. 9.30 - dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) - Współpraca czy strategia przystosowawcza? Ziemiaństwo wobec niemieckiej polityki "współpracy" w dystrykcie radomskim 1939-1945
 • godz. 9.55 - dr Sebastian Piątkowski (Delegatura IPN w Radomiu) - Metody pracy agenturalnej w Komendzie Policji Porządkowej w Radomiu w latach 1939-1945
 • godz. 10.20 - dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) - Franciszek Witek vel Franz Wittek - agent Gestapo nr 97 ps. „Kowalski”
 • godz. 10.45 - przerwa kawowa
 • godz. 11.15 - mgr Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) - Przebieg zamachu na Franza Wittka w dniu 15 czerwca 1944 r.
 • godz. 11.40 - dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach) – Wywiad AK obwodu jędrzejowskiego przez sądem Polski Ludowej. Casus Eugeniusza Adamczyka
 • godz. 12.05 - dr Krzysztof A. Tochman (Oddział IPN w Rzeszowie) – Ppor. cz.w. Kazimierz Smolak „Nurek” – kurier do Delegatury Rządu
 • godz. 12.30 - dyskusja i wnioski
 • godz. 13.00 - dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) - podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
 Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza