poniedziałek, 9 lipca 2018

Nabór artykułów do "Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej"

Studium Polski Podziemnej w Londynie (którego miałem okazję być już parę razy użytkownikiem) to jedna z najbardziej zasłużonych instytucji naukowo-archiwalnych na Zachodzie. Obecnie zamierza wydać trzynasty już numer „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej” w nowej koncepcji.
 
Celem Redakcji "BI SPP" jest umożliwienie utalentowanym studentom i doktorantom historii opublikowania najciekawszych artykułów historycznych tematycznie związanych z Polskim Państwem Podziemnym i Armia Krajową. Projekt ten zarazem zapoczątkuje powstanie „Platformy Młodego Historyka” - miejsca startu dla młodych i obiecujących adeptów historii.
   
Wybrane prace zostaną opublikowane obok artykułów renomowanych i uznanych historyków zawodowych na łamach „Biuletynu Studium Polski Podziemnej” oraz na stronie internetowej Studium Polski Podziemnej w Londynie. Niektóre z nich zostaną także przetłumaczone na język angielski.
 
Redakcja "BI SPP" ma nadzieję, iż tym sposobem ułatwi rozwój zawodowy najmłodszym i najbardziej obiecującym członkom społeczności akademickiej w Polsce i poza jej granicami, wnosząc jednocześnie skromny wkład w rozwój nauki polskiej oraz rozpowszechniając wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej w Polsce i poza jej granicami (także wśród odbiorców anglojęzycznych).
 
Ze względu na przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tematem przewodnim wydawnictwa jest: "Tradycje niepodległościowe w działalności Polskiego Państwa Podziemnego".

Artykuły nie przekraczające 3000 słów (włączając przypisy) należy nadsyłać nie później niż do 15 września br. na adres: biuletyn@studium.org.uk

Ja ze swojej strony polecam serdecznie współpracę z SPP.
   
dr Marek Jedynak
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz