środa, 11 lipca 2018

"Kuryer Kielecki" nt. wsi polskiej podczas II wojny światowej

W dzisiejszym (środowym) numerze "Echa Dnia" znajdą Państwo dodatek - specjalną gazetę okolicznościową "Kuryer Kielecki". Aktualny numer 2 (42) pod tytułem Zapomniani bohaterowie. Wieś polska podczas II wojny światowej przygotowany został przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej - oddział Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.


 W aktualnym numerze znajdą Państwo następujące artykuły:
  • dr Dorota Koczwańska-Kalita (naczelnik Delegatury IPN w Kielcach) - Za wybór pomiędzy dobrem a złem
  • Mariusz Masny (dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej) - Mamy obowiązek pamiętać tę historię
  • dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Chłopi a tradycja narodowa w XIX i XX wieku
  • dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) - Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców
  • Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej) - Konsekwencje polityki niemieckiej
  • Tomasz Kaleta (Kielce) - W obiektywie sprawców [o fotografiach spacyfikowanej wsi Skłoby]
  • dr Katarzyna Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
  • dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach) - Próba osądzenia sprawców zbrodni na wsi polskiej po II wojnie światowej
  • dr Katarzyna Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) - 817. Poznaj tę historię
  • dr Rafał Leśkiewicz (dyrektor Biura Informatyki IPN) - Internetowe miejsce pamięci. Portal tematyczny "Martyrologia wsi polskich"
   
Serdecznie zapraszam do nabycia "Echa Dnia" i lektury "Kuryera Kieleckiego", za którego przygotowanie i redakcję odpowiadałem.


  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz