wtorek, 5 czerwca 2018

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej. Obrady rozpoczną się 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.
Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach w ramach obchodów ustanowionego przez prezydenta RP „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz obchodów 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa zapraszają na konferencję popularnonaukową pt.
  
Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w dyskursie publicznym. Dlatego organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich poniesionych przez polską wieś. Do debaty zostali zaproszeni zajmujący się dziejami II wojny światowej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
    
Podczas obrad podjętych zostanie kilka problemów badawczych:
  • Chłopi a tradycja narodowa w XIX i XX w. – dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii UJK)
  • Wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców – dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach)
  • Konsekwencje okupacji niemieckiej na wsi polskiej – Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej)
  • Próba osądzenia sprawców zbrodni na wsi polskiej po II wojnie światowej – dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach)
Obradom towarzyszyć będzie otwarcie wystawy dr Katarzyny Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) pt. 817. Poznaj tę historię. Wystawa ukazuje niemieckie pacyfikacje wsi w ujęciu ogólnopolskim. 
  
Konferencja popularnonaukowa Wieś polska podczas okupacji niemieckiej stanowi element – przypadających na 12 i 13 lipca 2018 r. – obchodów 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa, podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi. W tym roku po raz pierwszy obchodzone będzie święto państwowe Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
  
Głównym uroczystościom w Michniowie towarzyszyć będzie prezentacja wystawy dr Katarzyny Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej) pt. 817. Poznaj tę historię oraz uruchomienie zmodernizowanego portalu Martyrologia Wsi Polskich [do 12 lipca portal będzie on-line w starej odsłonie]. Portal przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej prezentuje szczegółowe informacje o wynikach działań wojennych i polityki okupacyjnej najeźdźców w latach 1939–1945 oraz społecznych i gospodarczych stratach wsi polskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz