sobota, 30 czerwca 2018

Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Nakładem Fundacji "Pomnik - Mauzoleum" w Michniowie i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ukazała się nowa książka w opracowaniu Stanisława Krogulca, prezesa tejże fundacji.
  
W pracy Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przedstawione zostały okoliczności ustanowienia nowego święta państwowego przypadającego na 12 lipca. Kolejno zaprezentowany został zbiorowy portret mieszkańców Michniowa sprzed zagłady wsi.
  
W książce znalazły się również relacje świadków, którzy II wojnę światową przeżyli na Kielecczyźnie. Wśród relantów znaleźli się m.in. Mieczysław Kubala, Stanisław Durlej, Urszula Okularczyk-Sobolewska czy Henryk Czech "Śmigły".

Osobną część książki stanowią relacje michniowian, którzy przeżyli wojnę i byli świadkami pacyfikacji wsi przez Niemców w dniach 12 i 13 lipca 1943 r.

Praca została zakończona sprawozdaniem z przebiegu śledztwa w sprawie pacyfikacji Michniowa. Dokument sporządzony w 1968 r. przez sędziego Andrzeja Jankowskiego pochodzi z akt sprawy prowadzonej w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach.

Książka Kielecczyzna. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, oprac. Stanisław Krogulec, Michniów 2018, ss. 80 oficjalnie dostępna będzie od 12 lipca 2018 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Warto zatem wybrać się na uroczystości (program tutaj) w dniu 12 lipca i zdobyć książkę i autograf Stanisława Krogulca i sędziego Andrzeja Jankowskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz