Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko "Ponury"-"Nurt" 1957-1989

 

Marek Jedynak, Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"- "Nurt" (1957-1989), Wydawnictwo BARBARA i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce-Kraków 2014, ss. 566.

   
  Monografia autorstwa dr. Marka Jedynaka to pierwsze w historiografii polskiej opracowanie naukowe, które traktuje o weteranach II wojny światowej z ich perspektywy. Analizuje dzieje najstarszego i przez szereg lat jedynego zorganizowanego, autonomicznego i niezależnego od ZBoWiD środowiska kombatanckiego w Polsce Ludowej.
    
  Dla urzeczywistnienia celów postawionych przez najwyższe władze polityczno-wojskowe II Rzeczypospolitej Polskiej, grupa ta sformowała się spośród żołnierzy dwóch jednostek bojowych Armii Krajowej: Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” pod dowództwem cichociemnego por./płk. Jana Piwnika „Ponurego” (1943 r.) oraz I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK pod dowództwem cichociemnego por./mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” (1944 r.). W sposób zorganizowany, lecz nieformalny, kombatanci działali w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nieprzerwanie od 1957 do 1989 r. Zadaniem, które postawili przed sobą, było upamiętnienie czynu zbrojnego Armii Krajowej w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej. Wokół tej myśli przez ponad trzydzieści lat skupiało się życie setek byłych partyzantów.
    
  Poza udokumentowaniem dziejów najstarszego w Polsce kręgu weteranów AK, autor próbuje odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jaki wpływ na Środowisko „Ponury”–„Nurt” miała polityka historyczna, funkcjonująca w PRL? Co powodowało, że grupa byłych żołnierzy zintegrowała się, objęła wspólny cel i przez kilkadziesiąt lat, w zwartym kolektywie, go realizowała? Jakie znaczenie miały miejsca, w których gromadzili się i działali weterani? Co ich różniło od innych grup kombatanckich? Wreszcie, czy obrany kierunek – z perspektywy lat był właściwy i jakie przyniósł efekty? Czy Środowisko „Ponury”–„Nurt” zrealizowało zadania powierzone żołnierzom rozwiązywanej Armii Krajowej w 1945 r. przez Komendanta Głównego i Radę Jedności Narodowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w prezentowanej książce Niezależni kombatanci w PRL.

  Tutaj pobierz wstęp (klik).

  Nagrody i wyróżnienia:
  • Praca doktorska, na podstawie której powstała książka, została wyróżniona przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (uchwała nr 193/2012 z 22 listopada 2012 r.).
  • Nagroda czytelników w kategorii książek naukowych poświęconych dziejom Polski i Polaków w XX wieku w VII edycji Konkursu Książka Historyczna Roku 2014 o nagrodę im. Oskara Haleckiego, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio i Telewizję Polską, Warszawa, 6.11.2014 r. (na książkę oddali Państwo 4683 głosy).
  • 12 maja 2015 r. decyzją jury monografia Niezależni kombatanci w PRL otrzymała nagrodę pierwszego stopnia w kategorii monografii poświęconych drugiej konspiracji i innym formom oporu społecznego w Polsce w IV Konkursie Historycznym, organizowanym przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej przy współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

  Spis treści:

  Książkę można kupić w sklepie internetowym Wydawnictwa Barbara.

     
   
  O książce w mediach:

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.