poniedziałek, 11 lutego 2019

Seria Świętokrzyska, t. II: Wielka Wojna nad Nidą

W najbliższy piątek 15 lutego 2019 r. na godz. 17.00 zapraszam do sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Kielcach (ul. Jana Pawła II 3) na promocję najnowszej książki, przy której powstawaniu miałem swój udział.
  
Jako sekretarz Rady Redakcyjnej Serii Świętokrzyskiej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy” zapraszam na promocję II tomu książki Wielka Wojna nad Nidą. Kronika parafii Imielno (1912-1917), która ukazała się pod redakcją dr. hab. prof. UJK Jerzego Gapysa i ks. dr. Tomasza Gocela.

Celem Serii Świętokrzyskiej jest edycja i wydawanie źródeł do dziejów regionu świętokrzyskiego. Tego typu dokumenty minionych lat mają szczególne znaczenie w pracy naukowej. Równocześnie są atrakcyjnym materiałem do poszerzenia wiedzy dla przeciętnego Czytelnika. Stanowią cenne źródło poznawcze związane z historią regionu i wpisują się w działania dotyczące budowania tożsamości lokalnej, tzw. „Małych Ojczyzn”. 

Tom II stanowi kronikę autorstwa ks. Adama Włosińskiego, proboszcza parafii Imielno, spisaną w latach 1912–1917. Wspomnienia opracowali i poprzedzili wstępem dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys i ks. dr Tomasz Gocel. Z perspektywy małej parafii na Ponidziu przedstawione zostało codzienne życie na głębokiej kieleckiej prowincji, nagle przerwane dramatycznymi wydarzeniami z okresu I wojny światowej. 

Na kartach książki Czytelnik może poznać losy Polaków niebędących aktywnymi uczestnikami walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Praca przedstawia życie osób cywilnych zmuszonych do egzystencji w terenie przyfrontowym nad Nidą, a wraz z tym – wszelkich zjawisk, które pojawiły się wśród społeczeństwa stojącego w obliczu głodu, chorób, śmierci i innych konsekwencji wynikających z bezpośrednich działań wojennych. Naturalistyczne niekiedy opisy zjawisk i sytuacji z pewnością pobudzą do refleksji nad ogromem dokonanych zniszczeń i wielkości ofiary, którą ponieśli zwykli ludzie u progu niepodległości naszej ojczyzny.

  • Cena książki: 25 zł
  • Książkę nabyć można w Księgarni "Jedność" przy ul. Jana Pawła II nr 4 (przy Katedrze) tel. 41 344 30 12 lub poprzez witrynę internetową Wydawnictwa "Jedność".

______________________
Bibliografia:

Ks. Adam Włosiński, Wielka Wojna nad Nidą. Kronika parafii Imielno (1912–1917), wstęp i opracowanie Jerzy Gapys, ks. Tomasz Gocel, Kielce 2018, ss. 320.    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz