poniedziałek, 31 grudnia 2018

Zmarł Henryk Fąfara "Sokolik"

"Ponury" i "Nurt" znów w Niebie zwołali zbiórkę... Dzisiaj rano zmarł Henryk Fąfara "Szczygieł", "Sokolik", jeden z najmłodszych żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury".
  
Henryk Fąfara urodził się 15 czerwca 1929 r. we Wzdole Rządowym w gm. Bodzentyn w pow. kieleckim w rodzinie Józefa i Heleny. Uczył się w Szkole Powszechnej we Wzdole Rządowym. W chwili wybuchu II wojny światowej miał 10 lat. Podczas wojny obronnej 1939 r. w walkach pod Warszawą poległ jego brat Stanisław. Chcąc pomścić brata, w 1943 r. wstąpił do oddziału GL im. Ziemi Kieleckiej pod dowództwem ppor. Ignacego Robba „Narbutta”. Chcąc dostać się do oddziału, skłamał odnośnie swojego wieku. W oddziale otrzymał pseudonim „Szczygieł”. Przygoda z partyzantką skończyła się, gdy odnalazła go w leśnym obozie matka i wyjawiła prawdę dowódcy. Na pewien czas powrócił do rodzinnego domu.
 
Jeszcze w 1943 r. znalazł ponownie okazję, by dołączyć do partyzantki. Uciekł z domu i przez kilka dni błąkał się po lesie, aż został znaleziony przez patrol partyzancki. Po rozmowie z por. cc. Janem Piwnikiem „Ponurym” 5 lipca 1943 r. został przyjęty do Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Od samego „Ponurego” otrzymał pseudonim „Sokolik”. Był wówczas najmłodszym żołnierzem w oddziale. Przydzielony został do 2 drużyny 1 plutonu „warszawskiego” II Zgrupowania dowodzonego przez ppor. cc. Waldemara Szwieca „Robota”, z którym przeszedł cały szlak bojowy podczas kampanii 1943 r. Wziął czynny udział m.in. w akcji zdobycia Końskich (31 sierpnia / 1 września 1943 r.) i akcji na pociąg w Wólce Plebańskiej (4 września 1943 r.).
  
Po rozformowaniu Zgrupowań na okres zimy 1943/1944 przeszedł do Oddziału Dywersji Wojskowej AK „Wybranieccy”, gdzie służył jego starszy brat Stefan Fąfara „Dan”. Oddział w trakcie odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju został przeformowany w 1 kompanię „Wybranieckich” I batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów AK. „Sokolik” do końca wojny służył w 1 plutonie tej kompanii. W konspiracji przebywał do 15 stycznia 1945 r. Wojnę zakończył w stopniu plutonowego.
 
Po zakończeniu działań zbrojnych na Kielecczyźnie zamieszkał w Skarżysku-Kamiennej w dzielnicy Kolonia Robotnicza 41. Pracował jako wartownik w Straży Ochronnej Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej. Z przynależności do AK ujawnił się 5 października 1945 r. przed Komisją Likwidacji ds. byłej Armii Krajowej przy WUBP w Kielcach. W kartotece ujawnieniowej zapisano mu stopień plutonowego.
 
Niedługo później wstąpił do Wojska Polskiego. Z dniem 1 stycznia 1946 r. został wcielony do Technicznej Szkoły Lotniczej (kierunek mechanik uzbrojenia lotniczego). 1 czerwca 1948 r. został podoficerem zawodowym. 30 listopada 1949 r. skierowany został do kompanii obsługi lotniska w Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 30 grudnia 1949 r. skierowano do Batalionu Budowlanego. 30 stycznia 1950 r. awansowany został na sierżanta.
  
Jeszcze przed 1956 r. odszedł ze służby w Wojsku Polskim. Przez pewien czas mieszkał w Szczytnie, gdzie pracował jako pracownik umysłowy w Spółdzielni Mleczarskiej. Ostatecznie osiadł na stałe w Zabrzu. Zawodowo związał się z przemysłem górniczym.
  
W latach 1965–1987 należał do ZBoWiD w Zabrzu. 21 września 1978 r. został awansowany do stopnia starszego sierżanta. W 1987 r. wystąpił z Koła nr 5 ZBoWiD w Zabrzu. Prawdopodobnie ok. 1990 r. należał do Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Ostatecznie został członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z przydziałem do okręgu – Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”. Z tym bowiem środowiskiem związany był już od lat sześćdziesiątych jako weteran AK i podkomendny „Ponurego” i „Nurta”.

Za swoją wojenną służbę otrzymał m.in. Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej oraz Medal Wojska po raz 1, 2 i 3.
 
Ostatnie lata życia spędził w domu opieki seniora „Lawendowy Dom” w Bielsku-Białej. Zmarł 31 grudnia 2018 r. w szpitalu w Katowicach. Pokój Jego duszy!
dr Marek Jedynak
  

Pogrzeb śp. Henryka Fąfary odbędzie się w piątek 4 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Wolności 196 w Zabrzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz