niedziela, 27 listopada 2016

Książka o życiu codziennym żołnierzy warszawskiego Kedywu


Ponad 70 lat od zakończenia drugiej wojny światowej bibliografia prac poświęconych historii Polskiego Państwa Podziemnego obfituje w dzieła poświęcone dziejom poszczególnych obwodów, okręgów, oddziałów i najróżniejszych struktur, w opisy akcji bojowych czy w końcu w biografie żołnierzy, zarówno dowódców jak i zwykłych szeregowych. Zupełnie inaczej wygląda kwestia społecznej historii PPP, istniejącej gdzieś na marginesie głównego nurtu badań. Nieliczne prace jej poświęcone jedynie zarysowują temat, wskazując najważniejsze obszary badań.

I tak w przypadku Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej przez lata najważniejszym tekstem był kilkudziesięciostronicowy artykuł Tomasza Strzembosza, opublikowany m.in. w książce „Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944”. Wydana właśnie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku książka Sebastiana Pawliny pt. „Praca w konspiracji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”, jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tego zagadnienia.

Bohaterami książki są przede wszystkim żołnierze Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, mniej znanego, pozostającego w cieniu oddziałów Kedywu KG AK (choć w tekście regularnie pojawiają się także żołnierze innych oddziałów warszawskiej AK). Opisując ich organizacyjną codzienność autor pokazuje, jak olbrzymiego wysiłku wymagało utrzymanie podziemnych struktur w stanie ciągłej gotowości do działania. Wysiłku, którego końcowy efekt był w równym stopniu zależny od AK jako całości, jak i od każdego z jej członków z osobna.

Sebastian Pawlina (ur. 1988 r.), historyk, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor Wielkiej księgi Armii Krajowej (2015). Od 2012 r. stale współpracuje z miesięcznikiem „Stolica”, publikuje również w „Polityce”. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. społeczna historia Polskiego Państwa Podziemnego oraz bunt jako zjawisko społeczno-kulturowe.


SPIS RZECZY

Wstęp

Stan badań

Źródła

O wyborze tematu albo dlaczego Kedyw OW AK

Życie codzienne, czyli

Co jest, a co powinno być

Rozdział 1. „Gdy noce są zbyt zimne”. Warszawa pod okupacją

Rozdział 2. Na początku był chaos. Koncepcje prowadzenia
walki podziemnej

Rozdział 3. Co zaczął saper, skończył cywil. Historia i struktury Kedywu OW

Rozdział 4. Codzienność zwyczajna
1. „Warszawę pożerał głód”
2. „Nie bierz do ust alkoholu!”
3. „Cwaniak jesteś bo masz kamasze”
4. Mieszkanie prywatne, czyli organizacyjne

Rozdział 5. Finanse i odpoczynek
1. „Na etacie jestem tylko ja”
2. Urlopy były obowiązkowe!

Rozdział 6. Rodzina i społeczeństwo
1. O najbliższych strach się bać
2. Warszawska solidarność?

Rozdział 7. Bij Niemca! O powodach wstępowania do podziemia

Rozdział 8. Ars conspirandi. Codzienność konspiracyjna
1. Bo ja do podziemia chcę!
2. „Buk”, „Dąb”, a może „Olszyna”?
3. Specjaliści poszukiwani
4. O kontaktowaniu się słów parę
5. Najbardziej stresująca praca świata?
6. Legenda znaczy bezpieczeństwo
7. Pomoc mile widziana
8. Chodzić też trzeba umieć
9. Broń – przedmiot nieustannej frustracji i westchnień

Rozdział 9. Podziemna rodzina
1. „Za to dowództwo jest morowe…”, czyli co łączyło Józefa Rybickiego
z pewnym amerykańskim generałem
2. Konspiracja znaczy przyjaźń

Rozdział 10. Psychologiczne problemy żołnierzy konspiracji
1. Kierowniku, skąd te nerwy?
2. Nie tylko Egzekutor. O likwidacjach
3. Żeby czary stresu nie przepełnić
4. Konspiracja – uzależnienie?

Epilog. Powstanie Warszawskie

Podsumowanie. Wnioski i perspektywy badań nad społeczną

historią konspiracji

Aneks 1. Biogramy

Aneks 2. Oddziały i organizacje

Bibliografia
1. Archiwalia
2. Wydawnictwa źródłowe, zbiory dokumentów
3. Relacje w zbiorach autora
4. Wspomnienia, pamiętniki, relacje

Autor: Sebastian Pawlina
Tytuł: „Praca w konspiracji.
Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”
Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej
ISBN: 978-83-63029-60-9
Format:
155 x 215 mm
Stron: 399
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda

Książka do nabycia TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz