piątek, 25 października 2013

Represje komunistyczne wobec Polek...

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zapraszają do udziału w XXIII Konferencji Naukowej pt. "Represje komunistyczne wobec Polek zaanga-żowanych w działalność niepodle- głościową w latach 1939-1956", która odbędzie się 14 listopada 2013 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim 6 w Toruniu.
  
Podczas obrad zaprezentowane zostaną dwa referaty traktujące o żołnierzach i łączniczkach związanych pośrednio, ale i bezpośrednio z I batalionem 2 pp Leg. AK "Nurta". Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.
   
Program:

 • 9.00 - uroczyste złożenie kwiatów na grobie śp. gen. Elżbiety Zawackiej (cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego)
 • 9.30 - otwarcie sesji - senator Jan Wyrowiński (Przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej)
 • 9.40-11.40 - referaty i komunikaty - obradom przewodniczą dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń / IPN Gdańsk) i Katarzyna Minczykowska (FGEZ / UMK Toruń)
  • Maria Weber ("Rzeczpospolita", "Infor", "Rytm", Warszawa) - Emilia Malessa "Mira", "Pani Maria" (1909-1949). Wybawieniem jest śmierć
  • Katarzyna Minczykowska (FGEZ / UMK Toruń) - Gen. Elżbieta Zawacka (1909-2009) - żołnierz wyklęty?
  • dr Piotr Stanek (CMJW w Łambinowicach-Opolu) - Zawsze w cieniu męża - Zofia Korbońska (1915-2010)
  • Ewelina Muszyńska (Uniwersytet Śląski) - Z Czortkowa do Zabrza. Konspiracyjne losy Heleny Żmud (1923-2001)
 • 11.40-12.00 - przerwa
 • 12.00-14.30 - referaty i komunikaty
  • dr Alicja Paczoska-Hauke (IPN Bydgoszcz) - "Winowajczynie". Sylwetki kobiet Okręgu Pomorskiego WiN
  • dr Joanna Żelazko (IPN Łódź) - Udział dziewcząt w konspiracji młodzieżowej w Łódzkiem 1945-1956
  • Marzena Kruk (IPN Gdańsk) -  Losy sanitariuszek 5. Wileńskiej Brygady AK w okresie stalinowskim
  • Regina Piątek (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa), dr Dominika Siemińska (FGEZ Toruń) - Polki - ofiary represji komunistycznych na ukraińskiej liście katyńskiej w świetle źródeł archiwalnych i archeologicznych
  • dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń / IPN Gdańsk) - Zakład Karny w Fordonie w okresie stalinowskim
 • 14.30-14.50 - dyskusja
 • 14.50-15.50 - obiad (Sala Mała Dworu Artusa)
 • 15.50-17.50 - referaty i komunikaty
  • dr Zdzisław Jezierski (Uniwersytet Medyczny Łódź) - Represje komunistyczne wobec żeńskiego konspiracyjnego personelu medycznego w latach wojny i po wojnie
  • Katarzyna Florczyk (IPN Poznań / UAM) - Represje władz wobec kobiet sprzeciwiających się kolektywizacji rolnictwa
  • dr Marek Jedynak (IPN Kielce) - Represje wobec kobiet współdziałających z poakowskimi oddziałami Mariana Sowy "Marynarza" i Aleksandra Życińskiego "Wilczura"
  • Robert Piwko (IPN Kielce) - Represje komunistyczne wobec kobiet działających w Inspektoracie IV Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Sandomierzu
 •  17.50 - dykusja i podsumowanie obrad - dr hab. Mirosław Golon
 • 18.20 - spotkanie w siedzibie Fundacji przy ul. Podmurnej 93.
 Serdecznie zapraszamy!
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza