piątek, 24 stycznia 2020

Jubileuszowy 25. numer jednodniówki "Wykus" (nabór artykułów)

Nadszedł już czas, by jak co roku zaprosić Państwa do współtworzenia wyjątkowego czasopisma. Wyjątkowego, bo ukazującego się już ćwierć wieku! Jubileuszowy 25. numer jednodniówki "Wykus" oddamy w ręce uczestników uroczystości kombatanckich Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" już w dniach 13-14 czerwca 2020 r. na Wykusie.

Mogą Państwo współtworzyć ten numer i pozostawić swój pisemny ślad w historii środowiska jednego z najstarszych środowisk weteranów Armii Krajowej w Polsce.

Stali bywalcy uroczystości tytuł "Wykus" znają doskonale. Od 1996 r. weterani AK oraz Ich spadkobiercy na łamach gazety przybliżają dzieje Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury", I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK, Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" oraz szeroko pojętego ruchu kombatanckiego i dziejów II wojny światowej.

Od lat uczestnicy partyzanckich uroczystości współtworzą nasze wydawnictwo. Dlatego także i w tym roku mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do nadsyłania artykułów do gazety "Wykus".
  
Interesuje nas wszystko, co związane jest ze wspomnianymi powyżej oddziałami Armii Krajowej, ale również z powojenną działalnością Środowiska "Ponury"-"Nurt". Przyjmiemy także materiały dotyczące innych oddziałów z Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, biogramy żołnierzy, ich wspomnienia lub też opracowania monograficzne o wojennych i powojennych losach pojedynczych weteranów bądź całego środowiska. Czekamy również na recenzje publikacji o AK, relacje dotyczące upamiętniania walk i etosu żołnierzy AK z Wykusu (np. informacje o działalności programowej stowarzyszeń). A może zaproponują Państwo całkiem inny, niezwykły temat?

Zainteresowanych odsyłam do poprzednich numerów gazety "Wykus". Tutaj mogą Państwo zapoznać się z numerami dotychczas opublikowanymi.

Materiał do druku w gazecie "Wykus" powinien:
  • liczyć do 8000 znaków (licząc ze spacjami) - czyli 3 strony pliku Word,
  • być sformatowany w pliku Word, czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5;
  • posiadać załączniki ikonograficzne (fotografia, rysunek, rycina, grafika, szkic, mapa itp.) z informacją o ich autorze i zgodą na wykorzystanie do publikacji.
Zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest biegły w pracach komputerowych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoim materiałem w formie odręcznej, to też z chęcią przyjmiemy taką pracę i zorganizujemy jej przeniesienie do postaci cyfrowej.
  
Teksty proszę nadsyłać na adres ponury.nurt[at]gmail.com do 31 marca br. Pod tym samym adresem odpowiem również na wszystkie Państwa pytania i propozycje.

Serdecznie zapraszamy do pisania!

dr Marek Jedynak
sekretarz redakcji "Wykusu"  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz