środa, 25 lutego 2015

Podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Kielecczyźnie w latach 1945-1950

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza 1 marca br. o godz. 12.00 w Sali Portretowej na kolejny wykład w ramach cyklu Niedziela w Muzeum. Tematem spotkania będzie Podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Kielecczyźnie w latach 1945-1950. Wykład w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poprowadzi dr Marek Jedynak* z Delegatury IPN w Kielcach. Wstęp woly. Serdecznie zapraszamy!
  
Partyzanci i konspiratorzy podziemia poakowskiego (struktury Niepodległości – Delegatury Sił Zbrojnych – Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość powstające kolejno na bazie rozwiązanej 19 stycznia 1945 r. Armii Krajowej) oraz podziemia narodowego (Narodowego Związku Zbrojnego i Narodowych Sił Zbrojnych), którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej wybrali dalszą walkę lub też zostali do niej zmuszeni terrorem, w okresie PRL nazywani byli bandytami. Dzisiaj nie ciąży już na nich to piętno, nie są jednak powszechnie znani, a w niektórych środowiskach także akceptowani. Jest to skutek stereotypów propagandowych PRL, które głęboko zakorzeniły się w świadomości społecznej. „Żołnierze wyklęci” (określano ich również takim mianem) ginęli w walce, byli podstępnie zabijani, skazywani przez „wymiar sprawiedliwości” komunistycznego państwa na śmierć lub kary pobytu w więzieniach. Niektórzy wybierali samobójstwo, by nie dostać się w ręce UB. Pośród tych, którzy walczyli z bronią w ręku trudno znaleźć takich, którzy nie zostali poddani represjom. Gdyby ktoś zapytał o sens działalności tych żołnierzy, to naturalną odpowiedzią jest ta, iż w odniesieniu do walki o wolność i niepodległość ojczyzny nie stosuje się kryterium skuteczności, lecz umiłowania ziemi, oddania i wiary w istnienie nadrzędnych wartości. Tradycja polskiego oporu niepodległościowego zakłada bowiem konieczność przekazywania, nawet w najtrudniejszych czasach i za cenę przelanej krwi, idei walki o zachowanie i utrzymanie w społeczeństwie przywiązania do takich wartości jak: wolność, suwerenność, sprawiedliwość i podmiotowość społeczeństwa.

Data naszego wykładu nie jest przypadkowa, bowiem w 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
 
  
_______________________
* Pierowtnie wykład poprowadzić miał dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, ale nie pozwoliły Mu na to inne obowiązki służbowe związane z uroczystościami poświęconymi "Żołnierzom Wyklętym".


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza