wtorek, 18 lutego 2014

Okupacja i propaganda

Delegatura IPN w Radomiu i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu zapraszają na promocję najnowszej książki dr. Sebastiana Piątkowskiego pt. Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polsko- języcznej prasy niemieckiej (1939-1945). Spotkanie z Autorem odbędzie się w siedzibie MBP przy ul. Piłsudskiego 12 (sala 36) 20 lutego (czwartek) o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!
  
Opracowanie zostało poświęcone propagandowemu obrazowi dystryktu radomskiego GG, kreowanemu na łamach prasy oficjalnej (tzw. gadzinowej). Informacje zamieszczane na łamach pism codziennych, m.in. „Dziennika Radomskiego", „Kuriera Częstochowskiego" i „Kuriera Kieleckiego", skonfrontowano z materiałami archiwalnymi najróżniejszej proweniencji oraz innymi źródłami, ukazując metody i skalę działań twórców prasy, mających na celu manipulowanie jej czytelnikami. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono miejsce prasy codziennej w niemieckiej machinie propagandowej, a także omówiono poruszaną na jej łamach tematykę o charakterze lokalnym. Obok zagadnień dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego ludności polskiej, dużą uwagę w opracowaniu poświęcono propagandzie antysemickiej, ukierunkowanej na skłonienie Polaków do zerwania wszelkich kontaktów z Żydami i jednocześnie mającej umotywować realizowaną przez Niemców politykę antyżydowską.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz